Sentencia Penal Nº 219, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 217 de 07 de Octubre de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 07 de Octubre de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 219
  • Núm. Recurso: 217
Resumen:

 

 

Tras a devandita sentencia lles ter sido notificada ás partes, ERUNDINO D interpuxo recurso de apelación que foi admitido e tramitado consonte co avindo no artigo 795.4 da Leí de axuizamento criminal e, téndoselle elevadas as actuacións a esta Audiencia, pasóuselle ao maxistrado relator para el resolver.Rexéitase o recurso, pois a controversia formulada non merece reproche penal, sendo unha cuestión simplemente civil. Dunha beira, o denunciado formula a súa versión dos feitos: que ao corta-los oito eucaliptos obxecto da compravenda, como eran os máis altos e grosos, ao caeren, danaron os outros 17 máis cativos, cortando entón tamén estes últimos. E esa versión non e irracional e, polo tanto, desbotábel. Ainda máis, aparece refrendada pola declaración da testemuña, autora material da tronza. Decláranse de oficio as custas procesuais desta alzada.Deste xeito, por esta a miña sentencia, á fin xulgando, pronúncioo, mándoo e asínoo.

 


Autor material

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 219, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 217 de 07 de Octubre de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...