Sentencia Penal Nº 222, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 203 de 21 de Diciembre de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 21 de Diciembre de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 222
  • Núm. Recurso: 203
Resumen:

Notificada a devandita sentencia as partes por JORGE interpúxose recurso de apelación, e emprazadas as partes deuse cumprímento o establecido no artigo 775-5ª da L.A. Cr solicitando no seu escrito o recorrente a revogación, Ea polo apelado e o Ministerio Fiscal solicitouse a confirmación da sentencia recorrida. Mais o que esquece o recorrente é non só a probanza da causa que segundo el lle privou de tal asistencia, senón que igualmente ten descoidado toda alegación relativa ó feito de que de comparecer o resultado do pronunciamento xudicial sería outro ben diferente; ou o que é o mesmo, que non logrou concretar o seu suposto estado de indefensión material derivado dalgunha omisión da oficina xudicial que, de corrixirse, mudaría o resultado da contenda ata o punto de absolvelo da falta de maltrato de obra (art. 617.2 CP) pola que foi condenado en atención ó resultado das probas correctamente avaliadas pola Xulgadora a quo coa súa insustituíble inmediación.Impóñense as custas da presente instancia a parte recorrente en apelación.Se desestima el recurso.

 


Falta de maltrato de obra
Días-multa
Riña
Amenazas
Omisión
Indefensión

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 222, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 203 de 21 de Diciembre de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...