Sentencia Penal Nº 228, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 227 de 22 de Octubre de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 22 de Octubre de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 228
  • Núm. Recurso: 227
Resumen:

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION PRIMEIRA

PONTEVEDRA

 

APELACION PENAL

 

Rolo  0227/99

X. FALTAS  0237/99

Orixe  XDO.INSTRUCCION VIGO-2

 

Ilmo Sr.

Maxistrado:

D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO

 

 A SECCION PRIMEIRA Dª.

 Acéptanse os feitos probados da sentencia recorrida e, alén diso:

 

 PRIMEIRO.

FUNDAMENTOS XURIDICOS

 

PRIMEIRO. Fronte ao sostido polo acusado-recorrerxte, no acto do xuízo oral practicouse proba de cargo abonda para destruí-lo principio constitucional de presunción de inocencia.

 Decláranse de oficio as custas procesuais desta alzada.

 

DECIDO

 

 Que é mester eu rexeitar, e de feito rexéitoo, o recurso de apelación movido por MANUEL C, contra da sentencia pronunciada polo Xulgado de Instrucción Vigo 2, na data de 22 de xuño do año que andamos, con declaración de oficio das custas procesuais desta alzada.

 

 Deste xeito, por esta a miña sentencia, á fin xulgando, pronúncioo, mándoo e asínoo.

 


Malos tratos
Responsabilidad
Presunción de inocencia

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 228, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 227 de 22 de Octubre de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...