Sentencia Penal Nº 233, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 107 de 03 de Noviembre de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 03 de Noviembre de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 233
  • Núm. Recurso: 107
Resumen:

 

 

Non hai cuestión prexudicial civil, dado que é un feito admitido polos dous, denunciante e denunciado, que o camiño era utilizado de maneira conxunta e indistinta.A evidente temeridade do acusado na interposición do recurso leva a impórmoslle as custas procesuais desta alzada.Que é mester eu rexeitar, e de feito rexéitoo, o recurso de apelación movido por don Fortunato contra da sentencia pronunciada polo Xulgado de 1ª inst e instr do Porriño-1, no xuízo de faltas núm. 278/98, o día 10 de febreiro de 1999, con expresa imposición das custas procesuais desta alzada á parte recorrente.

 

       

 


Falta de coacciones
Presunción de inocencia

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 233, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 107 de 03 de Noviembre de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...