Sentencia Penal Nº 25, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1023 de 16 de Mayo de 2001

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 16 de Mayo de 2001
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 25
  • Núm. Recurso: 1023
Resumen:

Os feitos axuizados foron cualificados, sen discusión, como constitutivos dun delicto de roubo con forza nas cousas, previsto e penado nos artigos 237, 238.2 e 240 do Código Penal.

So se puxo en dúbida a autoría da amentada infracción delictuosa que o Ministerio Fiscal lle imputaba ó acusado e este negaba.

O condenatorio pronunciamento da instancia determinou que perante esta alzada o acusado se teña erixido en apelante.

Mais non por isto se debían deixar de valorar toda unha serie de datos e circunstancias de cumprida demostración nas actuacións. E entre estas, as especificadas no primeiro dos fundamentos xurídicos da sentencia apelada verbo, sobre todo do achado en posesión do acusado do estoxo porta CDs, e nón só o número destes denunciado como substraídos polo dono do vehículo do interior do cal foron roubados, senón incluso un deles en concreto (o do grupo "Deep Purple" coa súa correspondente Caixa), así como as contradiccións nas que incorreu o propio acusado no atínxente a onde se fixo co devandito estoxo (que se llos prestou un amigo, primeiro, que os atopou a carón dun coche, despois, e nun muro na Caeira, no acto da vista oral). .

Non se equivocou así a Xulgadora a quo á hora de avaliar o material probatorio perante ela despregada e, en consecuencia, procede rexeitar o recurso de apelación formulado contra a sentencia da súa autoría.

 


Antecedentes penales
Responsabilidad
Autor directo
Robo con fuerza en las cosas
Robo con fuerza
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 25, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1023 de 16 de Mayo de 2001 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...