Sentencia Penal Nº 254, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 239 de 23 de Noviembre de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 23 de Noviembre de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 254
  • Núm. Recurso: 239
Resumen:

 

A motocicleta circulaba a unha velocidade non determinada, pero superior á imposta no lugar: que era 50 km/h.Non consta probado se a furgoneta fixo ou non fixo funciona-lo sinal de intermitencia indicador de viramento á esquerda. A la furgoneta Renault Express, que también se dirigía a Gulanes y precedia a la moto -conducida por don José Carlos , propiedad de don Eduardo Carlos y asegurado en la compañía F.D. núm de póliza ...)Se declara responsable civil directo a la compañia F.D. y responsable civil subsidiario a don Eduardo Carlos. Tras a devandita sentencia lles ter sido notificada ás partes, JOSE CARLOS , EDUARDO CARLOS e CIA. Non ocorre tal infracción. Naquela norma mándase facilita-lo adiantamento, pero, tratándose dun viramento do adiantado, nos supostos de aplicación do artigo 82 que atinxe á adiantamentos polo costado dereito e non polo esquerdo. Non era o caso, xa que, malia o interesadamente dito polo motociclista, tentaba adiantar pola esquerda. O dato, esencial para a condena do apelante, relativo ao non uso de sínal de intermitencia non pode terse por de abondo acreditado. Coas consecuencias derivadas canto á responsabilidade civil nesta orde penal sen prexulgar a consideración que podía merecer na orde civil.Inexistencia de responsabilidade penal en don Bernardo.Outramente, é de subliñarmos que na declaración de feitos probados da apelada non se inclúe esa asistencia faculativa allea á inicial. E tal omisión non é combatida no recurso.

 


Omisión
Factor de corrección
Autor responsable
Ejecución de sentencia

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 254, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 239 de 23 de Noviembre de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...