Sentencia Penal Nº 26, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 2 de 14 de Marzo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 14 de Marzo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 26
  • Núm. Recurso: 2
Resumen:

 

RAFAEL, interpuxo recurso de apelación que foi admitido. A sentencia condenatoria polo delicto de furto de uso ten que ser confirmada por existiren probas abondas, fronte ao mantido polo apelante, que destrúen o principio constitucional de presunción de inocencia. Nembargantes, acae acollérmo-lo recurso verbo do segundo delicto, de roubo con forza, en grao de tentativa, que lle é imputado, pois, téndose revisado todo o material probatorio do acto do xuízo oral, quédanlle dúbidas á Sala que non poden ser resoltas senón no senso favorábel ao acusado. Mais isto non amosa necesariamente que fosen feitos necesariamente polo imputado, e, menos aínda, que tivesen por destino o apoderamento ilícito do que é acusado. Este non é visto polos axentes xerando eses estragos, senón cando se achaba a uns cinco metros da cabina e alonxándose desta. Decláranse de oficio as custas procesuais desta alzada.

Con testemuño desta resolución, devólvanselle as actuacións ao xulgado de orixe, por quen se ha notificar recibimento.

 

 


Estragos
Responsabilidad
Hurto de uso de vehículo
Delito de hurto de uso de vehículo
Robo con fuerza en las cosas
Robo con fuerza
Grado de tentativa
Sentencia de condena
Tentativa
Grave adicción a sustancias tóxicas
Atenuante
Arresto
Presunción de inocencia

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 26, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 2 de 14 de Marzo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...