Sentencia Penal Nº 27, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 20 de 02 de Marzo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 02 de Marzo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 27
  • Núm. Recurso: 20
Resumen:

Con data 19 de outubro do año 1999, o xuíz do Xulgado de Instrucción Cambados 1 pronunciou sentencia nos actos orixinais de onde o presente rolo é tirado, a alínea dispositiva da cal, rigorosamente, di: Se absuelve libremente a JOSE MANUEL de la falta que se le imputaba, declarando las costas de oficio".Tras a devandita sentencia lles ter sido notificada ás partes, MARIA interpuxo recurso de apelación, que foi admitido e tramitado consonte co avindo no artigo 795.4 da Lei de axuizamento criminal. Téndoselle elevadas as actuacións a esta Audiencia, pasóuselle ao maxistrado relator para el resolver. O principio de inmediación impide que o tribunal poida avaliar de xeito distinto ao xulgador a quo unhas probas de carácter persoal, como son as declaracións da denunciante, denunciado e testemuña. Esta última non presenciou que a primeira fose golpeada polo segundo. E as contradictorias versións destes non aparecen superadas polo parte médico, nin polo informe do médico forense, que é compatibel, tanto coa actitude agresiva do acusado, como coa súa versión de que actuou defensivamente, ante o comportamento violento da denunciante. E con el ser certo que esta segunda versión non aparece ante os ollos do órgano axuizador como a máis verosímil, a dúbida ten que ser resolta a prol do reo.Se rexeita o recurso.


No hay voces...

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 27, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 20 de 02 de Marzo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...