Sentencia Penal Nº 29, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 13 de 22 de Febrero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 22 de Febrero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 29
  • Núm. Recurso: 13
Resumen:

 

A falta de respecto e consideración debida para cos axentes da policía local ben patente quedou coa actitude adoptada polo denunciado-apelante A por el mesmo recoñecida no acto da vista oral celebrado na instancia. Que se estima en parte o recurso de apelación interposto. Nos autos de xuízo de faltas 350/98, con parcial revogación da amentada resolución xudicial, mantense a condena daquel apelante como autor dunha falta contra a orde pública, prevista e penada no artigo 634 do Código Penal, a pena de multa de corenta días (40 días), a razón dunha cota diaria de mil pesetas (1000 pts), cun día de arresto substitutorio por cada dúas cotas non satisfeitas, con expresa imposición das custas da instancia, e declaración de oficio da preente alzada.

 

       

 


Días-multa
Autor responsable
Faltas contra el orden público
Arresto

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 29, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 13 de 22 de Febrero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...