Sentencia Penal Nº 3, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 3004 de 09 de Mayo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 09 de Mayo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 3
  • Núm. Recurso: 3004
Resumen:

Tenencia Ilícita de armas: artº. 564.1° del Código Penal. 242.1° y 2° del Código Penal. 263 del Código Penal. Son responsables den concepto de autores, Arturo Manuel y Severino.      SEVERINO espetoulle a Ramón Antonio tres tiros cun revólver, causándolle a morte case inmediata.ARTURO MANUEL coñecía da posesión por parte de SEVERINO dun revólver sen a correspondente licencia ou permiso.Coa gasolina que levaban dentro do Peugeot 205 nun recipiente aparte, para non deixaren pegadas, SEVERINO e ARTURO MANUEL, prendéronlle lume tanto ó vehículo Peugeot 605,   propiedade do pai de Ramón Antonio, Antonio, como ó corpo daquel, fuxindo de seguido do lugar no vehículo Peugeot 205, propiedade de ARTURO MANUEL.Dende que ARTURO MANUEL foi detido sempre confesou os feitos e colaborou na súa averiguación.Son responsables criminalmente dos devanditos delictos en concepto de autores (artigos 27 e 28 do Código Penal) os acusados ARTURO MANUEL e SEVERINO.a) En canto ó delicto de asasinato (artigo 139.1 do Código Penal) non cabe dúbida algunha de que se tratou da morte dunha persoa (Ramón Antonio Cores Caldelas) perpetrada polos acusados ARTURO MANUEL e SEVERINO.   d) O delicto de danos (artigo 263 do Código Penal) perpetrouse no vehículo Peugeot 605, matrícula.., En canto á eximente de medo insuperable (artigo 20.6 do Código Penal) o Xurado, por unanimidade, rexeitou a súa estimación por parte da defensa de ARTURO MANUEL ó non existir evidencias de que o outro acusado SEVERINO P coaccionase ó anterior, ata o extremo de que, como se razoa, ARTURO MANUEL tamén perpetrou o roubo.B) Polo delicto de tenencia ilícita de armas (artigo 564.1 CP) á pena de un año de prisión para ARTURO MANUEL, e un año e seis meses para SEVERINO. C) Polo delicto de roubo (artigo 242. 1 e 2 CP) á pena de tres años e seis meses de prisión para ARTURO MANUEL, e catro años de prisión para SEVERINO.

En concepto de responsabilidade civil, os acusados indemnizarán a Felisa na suma de oito millóns de pesetas (8.000.000 pts.), José Juan Ramón.

 


Responsabilidad
Drogas
Inhabilitación absoluta
Delito de asesinato
Acusación pública
Presunción de inocencia
Robo
Asesinato
Delito de robo
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Delito de tenencia de armas
Delito de daños
Tiempo de condena
Miedo insuperable
Cadáver
Agravante
Atenuante
Días hábiles

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 3, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 3004 de 09 de Mayo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...