Sentencia Penal Nº 30, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1039 de 21 de Marzo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 21 de Marzo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 30
  • Núm. Recurso: 1039
Resumen:

ROBERTO. Neste sentido, José sempre sostivo cunha contundencia que non permite abrigar a máis mínima dúbida verbo da súa veracidade, tanto na fase de instrucción desta causa como no acto da vista oral, que a persoa que o tiña agredido fora o acusado ROBERTO.

      Pero é que no presente caso que se axuíza, a imputación delictiva efectuada polo lesionado na persoa do acusado, non constituíu a única proba que sobradamente acredita a autoría de ROBERTO. Non concorren circunstancias modificativas da responsabilidade criminal.

Toda persoa criminalmente responsable dun delicto ou falta tamén o é civilmente se do feito se derivasen danos ou prexuízos (artigo 116 do Código Penal).

Que debiamos condenar e condenamos ó acusado ROBERTO, como responsable, en concepto de autor, dun delicto de lesións, previstos e penado no artigo 150 do Código Penal, sen a concorrencia de circunstancias modificativas da responsabilidade criminal, á pena de prisión de tres años, así como deberá indemnizar ó lesionado José nas sumas de 900.000 pts., en concepto de secuelas, e na de 2.031.000 pts polos días de hospitalización e polos que sen a anterior aínda tardou en curar, con expresa imposición das custas da presente instancia ó acusado.

 

 


Presunción de inocencia
Agravante
Responsabilidad
Prueba de cargo
Antecedentes penales
Alevosía
Carga de la prueba
Delitos de lesiones
Atestado
Ejecución del delito
Ensañamiento
Voluntad

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 30, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1039 de 21 de Marzo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...