Sentencia Penal Nº 32, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 29 de 29 de Marzo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 29 de Marzo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 32
  • Núm. Recurso: 29
Resumen:

Se absuelve a JOSE, de la falta de amenazas de la que venía siendo acusado, con declaración de las costas de oficio.Tras a devandita sentencia lles ter sido notificada ás partes, PEDRO interpuxo recurso de apelación, que foi admitido e tramitado consonte co avindo no artigo 795.4 da Lei de axuizamento criminal. Téndoselle elevadas as actuacións a esta Audiencia, pasóuselle ao maxistrado relator para el resolver.Acae confirmármo-la sentencia recorrida, os argumentos da cal a Sala comparte enteiramente, cabendo só engadírmolles que o dictame pericial caligráfico non é categórico, pois neste dictamínase co sinxelo valor de sospeita ou conxectura, por se dicir que "existen indicios para sospeitar ..".Se rexeita o recurso.


Falta de amenazas

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 32, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 29 de 29 de Marzo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...