Sentencia Penal Nº 38, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1029 de 10 de Mayo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 10 de Mayo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 38
  • Núm. Recurso: 1029
Resumen:

 

 

Polo Real Decreto 13/1992, do 17 de xaneiro, aprobouse o Regulamento Xeral de Circulación, para a aplicación e desenrolo do Texto Articulado da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor e Seguridade Vial (BOE n. 27, do 31 de xaneiro de 1992). Daquela, a orixinaria redacción do seu artigo 20 rezaba así: "No podrá circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, el conductor de vehículos con tasas de alcohol en sangre superior a 0,8 gramos por 1.000 centímetros cúbicos".Por último, o Real Decreto 2282/1998, do 23 de outubro (BOE n. 266, do 6 de novembro de 1998) polo que novamente se modificaron os artigos 20 e 23 do Regulamento Xeral de Circulación, aprobado polo Real Decreto 13/1992, do 17 de xaneiro, dotou ó primeiro dos mentados preceptos legais da súa actual e vixente redacción: "No podrá circular por las vías objeto de la legislación sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, el conductor de los vehículos con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro". Impóñense as custas da presente instancia á parte apelante por mor da desestimación da lúa impugnación.

 

 


Bebida alcohólica
Tasa de alcohol en sangre
Antecedentes penales
Delito contra la Seguridad Vial
Cuota impagada
Privación del derecho a conducir vehículos

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 38, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1029 de 10 de Mayo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...