Sentencia Penal Nº 38, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1077 de 09 de Mayo de 2001

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 09 de Mayo de 2001
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 38
  • Núm. Recurso: 1077
Resumen:

O auto impugnado posúe motivación bastante dado que no mesmo se especifican que os feitos poden ser constitutivos de senllos roubos, referíndose por remisión a dúas substraccións, sobre as que non existe a máis mínima dúbida na súa identificación no lugar e tempo, en canto perpetrados no mesmo día, e, xa para rematar, que o propio acusado confesou en todo momento, tanto na súa inicial declaración ante o Instructor, e asistido polo seu Letrado, como no acto do xuízo.

Doutra banda, non é certa a segunda causa de nulidade invocada. Ao acusado, ao tempo de ser detido pola Policía, e tamén asistido de Letrado, lle foron lidos e ofrecidos os seus dereitos cosntitucionais, entre eles o de ser recoñecido polo Médico, e non fixo uso dese dereito. E foi examinado polo Médico Forense aos oito días, facéndose a analítica correspondente para determina-lo seu grao de dependencia. Os restantes motivos do recurso son de fondo.

Tampouco estes dous motivos de fondo poden ser acollados.

O acusado non presenta ningunha patoloxía psíquica asociada que poida provocar deterioros cognitivos dignos de ter en consideración.


Drogas
Indefensión
Delito de robo
Responsabilidad
Robo con intimidación
Ejecución de sentencia
Síndrome de abstinencia
Principio pro actione
Eximentes incompletas
Toxicomanía
Eximentes completas
Cocaína
Heroína
Atenuante
Indulto

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 38, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1077 de 09 de Mayo de 2001 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...