Sentencia Penal Nº 38, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 37 de 06 de Abril de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 06 de Abril de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 38
  • Núm. Recurso: 37
Resumen:

Doutra beira, tampouco non se demostra que marchase desatento ás vicisitudes do tráfego e que, por mor diso, non se decatase da presencia da bicicleta, falla de decatamento que non parece imputábel a esa suposta falla de atención, senón á visibilidade reducida da zona, pois existía maleza na encrucillada, que impedía en importante medida a visión dos posíbeis vehículos que circulaban pola vía accesoria, tal como se manifestou polas testemuñas que depuxeron no xuízo de faltas, nomeadamente as manifestacións do axente policial que interveu nas dilixencias e na confección do atestado. Para rematarmos, non é a vía penal a axeitada para resolvérmo-la controversia, debéndose rexeitar tallantemente a pretensión da parte apelante de que se pronuncie unha sentencia condenatoria baseándose nunha responsabilidade totalmente prohibida no eido penal.A temeridade da parte apelante na formulación do presente recurso leva a impórmoslle as custas procesuais desta alzada.Que é mester eu rexeitar, e de feito rexéitoo, o recurso de apelación movido por JESUS e DAVID, contra da sentencia pronunciada polo Xulgado de Instrucción Lalín 1, na data de 21 de xaneiro do año 2000, con expresa imposición das custas procesuais desta alzada á parte recorrente.

 


Falta de lesiones
Culpa
Atestado
Sentencia de condena

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 38, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 37 de 06 de Abril de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...