Sentencia Penal Nº 39, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1012 de 14 de Mayo de 2001

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 14 de Mayo de 2001
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 39
  • Núm. Recurso: 1012
Resumen:

Fronte ao sostido polo recorrente, existen nos autos probas bastantes que veñen destruí-lo principio constitucional de presunción de inocencia, e a acreditar, en definitiva, a autoría deste.

Tales probas están constituidas polas testemuñas que depuxeron no acto do xuízo oral, e sore as que non existe a máis mínima dúbida de parcialidade ou falta de veracidade, por se-los dous policías locais que interviron na averiguación dos feitos, consistentes substancialmente na substracción e utilización do vehículo de motor por parte do hoxe apelante. declarou nese acto solemne que cando lle deran o alto ao coche "vió a Án............ que conducía el vehículo", e que "no tiene dudas de que el conductor del coche sustraído era el menor Án...........". Pola súa banda, a segunda das testemuñas, o Sr. Vila Sánchez, declarou que "vio como Á...... Ante a claridade, elocuencia e inequivocidade desas manifestacións, que o Xulgador a quo estaba en mellores condicións do que esta Sala para avaliar por elementais postulados de inmediación, non cabe outra conclusión que a de dar por probada a utilización ilexítima do vehículo de motor por parte do acusado apelante. Sen que fronte a esas probanzas poidan lóxicamente prevalece-las declaracións das testemuñas propostas pola defensa, pois ademais de que sería difícil, cando non imposíbel, poder demostrar todo o que fixo o menor nos tempos inmediatamente anteriores aos feitos, non se pode esquece-lo interese desas, dados os vencellos de parentesco próximo (nai-fillo), e de amizada íntima entre esas testemuñas e o recorrente.


Presunción de inocencia
Libertad vigilada
Comisión del delito

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 39, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1012 de 14 de Mayo de 2001 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...