Sentencia Penal Nº 4, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 277 de 17 de Enero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 17 de Enero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 4
  • Núm. Recurso: 277
Resumen:

 . Neste punto, é de obriga traermos a colación un dato transcedente, xa citado pola xulgadora a quo, como é a distancia habida entre o punto de salda a vía principal por parte do vehículo do acusado e o punto de colisión; distancia que, moi superior aos quince metros sinalados polo ciclomotorista denunciante, tal como se tira dun simple exame da traza gráfica policial, e das manifestacións da testemuña, conductora do vehículo Volkswagen Polo, e próxima aos cincuenta metros, vén por en cuestión que fose a intempestiva e antirregulamentaria salda do vehículo matrícula P a causa efectiva do accidente, e non o comportamento descoidado, imperito e imprevisor do hoxe apelante, nun treito urbano cun límite de velocidade de cincuenta kilómetros á hora.

 

 


No hay voces...

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 4, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 277 de 17 de Enero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...