Sentencia Penal Nº 40, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1092 de 14 de Abril de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 14 de Abril de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 40
  • Núm. Recurso: 1092
Resumen:

 

Deixando para despois o exame do recurso do acusado, Luís, referido á súa, absolución, éntrase no primeiro lugar no motivo atinxente ao seu pedimento de condena do tamén acusado, JOSÉ, polo delicto de ameazas, motivo que ten de ser rexeitado por improbado, consonte co que ten declarado a sentencia recorrida, aos razoamentos da cal nos remitimos, engadindo só que as contradictorias declaracións dos acusados intervenientes nos feitos axuizados, e as das testemuñas que depuxeron no acto do xuízo oral, levan a entendermos que o único que houbo foi, no que fai ao acusado Sr. F...,

A  doutrina precedente leva á condena do acusado por un delicto de danos, e   non por unha sinxela falta pois os danos  xerados no camión e no vehículo todo terreo superan sobexamente  e sen  dúbida ningunha o límite legal das cincuenta mil pesetas.Que ningunha relación gardan co delicto axuizado. Decláranse de oficio as custas procesuais desta alzada.. Que é mester nós confirmármo-la sentencia pronunciada polo Xulgado do Penal Pontevedra 2, na data de 8 de febreiro de 1999, agás a condena do acusado Luis, pola falta de danos, debendo no seu lugar ser condenado, e así o facemos, como autor criminalmente responsábel dun delicto de danos, sen a concorrencia de circunstancia ningunha da responsabilidade penal, á pena de multa de oito meses coa cota diaria de cincocentas pesetas, e a que lle indemnice a José os danos sufridos no camión e vehículo todoterreo da súa propiedade, no xeito e contia que se sinala no fundamento xurídico terceiro desta sentencia.

 


Delito de amenazas
Coacciones
Responsabilidad
Autor directo
Ejecución de sentencia
Atestado
Tasación pericial
Reconocimiento pericial
Efectos del delito
Calificación del delito
Estragos

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 40, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1092 de 14 de Abril de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...