Sentencia Penal Nº 41, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1029 de 03 de Julio de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 03 de Julio de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 41
  • Núm. Recurso: 1029
Resumen:

Os feitos que se declaran constitúen un delicto contra da saúde pública, de tráfego de drogas das que xeran grave dano á saúde, do art. 368 do Cp, xa que o acusado procedeu a venderlle ás dúas persoas que se amentan no capitulo de feitos probados desta resolución as dúas bulsiñas de plástico transparente, que contiñan heroína. Do devandito delicto é responsábel en concepto de autor -do art. 28, alínea primeira, do Cp- o acusado, pola súa participación directa, material e dolosa nos actos que o integran.Consonte co art. 116 do Cp, toda persoa responsábel criminalmente dun delicto ou falta éo tamén civilmente.Por mandado do art. 123 do Cp, as custas procesuais enténdense impostas pola lei aos criminalmente responsábeis de todo delicto ou falta.No atinxente ás penas a impórmoslle ao acusado, amais da de prisión que se ha determinar na parte dispositiva desta sentencia, acórdase impor a de multa de 11 600 pta, que é a correspondente á contia dos 0,116 gramos vendidos, equivalente ás 12 375 pta nas que foron taxados os 0,178 gramos que lle foron ocupados ao acusado.

 

 


Heroína
Drogas
Arresto
Agravante
Reincidencia
Tráfico de drogas

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 41, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1029 de 03 de Julio de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...