Sentencia Penal Nº 41, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1033 de 24 de Mayo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 24 de Mayo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 41
  • Núm. Recurso: 1033
Resumen:

 

Tal e como de xeito ben doado se pode comprobar coa sinxela lectura de segunda copia da auténtica escritura notarial obrante ós folios 20 á 23, da primeira das propiedades que na mesma se reseñaban (a casa matriz, sita no lugar de Fontáns, parroquia de Santa María de Xeve-Pontevedra) dicíase que, co terreo que circundaba a xeito de eira, medía toda ela un área e dezaseis centiáreas. Mentres que na copia que da merma amentada escritura se achegou polo codemandado Manuel A ó xuízo de cognición 264/97, seguido no Xulgado de Primeira instancia número 3 dos de Pontevedra, alterándose de xeito ben burdo a superficie da mesma propiedade, referíase que constaba de "diez concas y 3/4, iguales a cinco áreas, sesenta y tres centiáreas", abondando con remitirse ó contido dos folios 7 vto., e 45 para de xeito ben gráfico poder contemplar a torpe manipulación mecanográfica da devandita escritura pública.Velaí polo que, os motivos impugnatorios ó respecto alegados pola na instancia condenada non poden ser acollidos.Impóñense   as custas da  presente instancia á parte apelante por mor do rexeitamento do seu recurso.Se desestima o recurso.

 

 


Antecedentes penales

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 41, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1033 de 24 de Mayo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...