Sentencia Penal Nº 41, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 12 de 25 de Abril de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 25 de Abril de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 41
  • Núm. Recurso: 12
Resumen:

 

Os distintos motivos de oposición á sentencia, invocados pola compañía de seguros recorrente, e pola lesionada, adherida ao recurso, rexéitanse. As limitacións funcionais ou de movemento do ombro son consecuencia de orde física, e non porque a lesionada, podendo facer mecanicamente aqueles movementos, non os faga pola dor. O recurso neste punto ten de ser rexeitado sen paliativos. A tese sostida pola lesionada tería que levar a afirmar que nos achamos igualmente ante unha débeda de valor nos danos materiais, e, pola contra, é unha práctica xudicial unámime o fixa-la indemnización neste último concepto arrincando da cantidade concretamente expresada na correspondente factura -ou doutra proba dese feito-, e non variar esa cantidade atendendo ao criterio afirmado pola lesionada.Decláranse de oficio as custas procesuais desta alzada.

 

 


Falta de lesiones por imprudencia leve
Intereses legales

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 41, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 12 de 25 de Abril de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...