Sentencia Penal Nº 42, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1113 de 24 de Abril de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 24 de Abril de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 42
  • Núm. Recurso: 1113
Resumen:

 

 

Téndoselles notificada a devandita sentencia ás partes, JOSÉ interpuxo recurso de apelación, que foi admitido en ámbolos dous efectos. Canto aos feitos probados.

Pero con eles dous recóllese o que, mesmo da confesión do acusado, pódese dicir probado: Que a embarcación da súa titularidade tiña unha lenda que indicaba datos de matricula da embarcación (nome, lista, porto e folio) que non respondía a asento ningún en rexistro oficial para esa concreta embarcación, senón a outra do mesmo acusado.

Os demais feitos atinxentes a ofertas de baixa ou autorización de construcción da embarcación sorprendida non esmorecen a transcedencia penal daqueles, polo que resulta innecesario a súa afirmación.Cualificación penal dos feitos probados. Cada buque, embarcación ou artefacto naval só poderá estar matriculado nun deses rexistros. Corresponde ao Rexistro do Distrito Marítimo: Abri-la matrícula provisional na Lista Novena dos buques en construcción no seu distrito, desde a data de autorización. Finalmente entenderase por porto de matrícula dun buque ou simplemente, matrícula, o do distrito marítimo onde se atope rexistrado. Desde logo, non consta probado nin mínimamente que o acusado principiase a tramitación de matrícula provisional a que atinxe o artigo 15 do RD. No caso aquí axuizado, a publicación na embarcación da lenda A. Que é mester nós rexeitarmos, e de feito rexeitámolo, o recurso de apelación movido por don José fronte á sentencia pronunciada polo Xulgado do Penal-1 de Pontevedra, no procedemento abreviado núm. 428/98, confirmando a devandita sentencia con imposición das custas ao apelante.

 

 


Antecedentes penales
Agente de la autoridad
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Responsabilidad
Documentos oficiales
Autor directo
Falsedad documental
Delitos de falsedades
Tipo penal
Despenalización

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 42, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1113 de 24 de Abril de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...