Sentencia Penal Nº 43, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 0036/98 de 11 de Marzo de 1998

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 11 de Marzo de 1998
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 43
  • Núm. Recurso: 0036/98
Resumen:

Se mudar os feítos declarados probados, óllase de contado que, non afirmándose como tal que as lesións padecidas teñan sido atendidas con tratamento médico, amais da primeira asistencia, e moito menos que tal tratamento fose obxectivamente necesario.

Certo que, fóra daquel debido lugar, entre os fundamentos xurídicos, engádese o dato de feito consistente en afirmar que a víctima tivo que ser atendida coa colocación dunha faixa para inmobilización. Nembargantes, al inmobilización non se acredita con outro medio que o informe escrito emitido polo forense fora do xazo oral; o que abonda para o por en cuestión como tal elemento probatorio. Ora, fora diso, interesa destacarmós que ese informe non precisa que coloca esa faixa ou. en que medida a súa colocación e vixianza constitúe un acto propio de facultativo. Para unha axeitada avaliación das inmobilizacións como suposto tratamento, semella oportuno lembrármo_la doutrina que o noso Tribunal Supremo viña mantendo baixo a vixencia do anterior Código penal que, no que agora interesa, para aplicación do artigo 147, 6 axeitada. Con máis razón, na medida que o novo artigo amentado engade que a sinxela vixianza ou seguimento facultativo do curso da lesi6n non pode ser considerado tratamento médico.

Se estima el recurso.

 


No hay voces...

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 43, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 0036/98 de 11 de Marzo de 1998 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...