Sentencia Penal Nº 43, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1093 de 24 de Abril de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 24 de Abril de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 43
  • Núm. Recurso: 1093
Resumen:

 

Non se admite a declaración de feitos probados.Non consta acreditado se entre as sociedades representadas nese documento se pactara ou non se pactara o aluguer que o documento reflicte. S.L.Non consta acreditado que a sinatura polo Sr. C... Dous son os feitos atribuídos aos condenados: Outorgamento, en outubro de 1991, pola acusada dona Oliva, do documento de data 30 de novembro de 1990, que non respondía á realidade dun contrato de aluguer que nel se reflicte como se realmente fose pactado.fronte á sociedade dona do immóbel da que era administrador na data  que figuraba no contrato (1990), aínda que non xa na data de real outorgamento finxido (1991).A  sentencia non atopa motivos de condena nin no outro suposto contratante, o Sr. C..., Afirma que non consta que os tales coñecesen a finalidade do outorgamento escrito dese contrato. Todos eles son absoltos.Cualificación dos feitos na sentencia.A sentencia absolve os acusados Sr. C..., Serían tales indicios:

-non ter feito igual contrato con outra entidade de similares características que a beneficiaria do contrato denunciado;

- non terse feito alusión ao contrato con ocasión da conciliación entre aqueles Srs. na cafetería C... Desde logo, non semella que o Sr. C..., Tal afirmación desde logo non pode tirarse nunca da declaración do Sr. C....Desde logo non instrumenta-lo pacto con outra sociedade ocupante do mesmo inmóbel non leva de seu á conclusión de que tal instrumentación non se fixo con ningunha outra. Canto á non existencia de recibos na documentación ou ao importe da renda pactada, cómpre novamente subliñármo-lo dito polo Sr. C..., Canto ao manifestado polas testemuñas socios -G... Non é isto o que cómpre acreditar. Iso tampouco non foi acadado. Confirmámola sentencia canto á absolución dos demais acusados.

 


Estafa
Delito de estafa
Documento privado
Falsedad documental
Delitos de falsedades
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Presunción de inocencia
Arresto
Ejecución de sentencia
Responsabilidad
Autor directo
Concurso medial
Precio de mercado
Coimputado
Acto de conciliación
Omisión

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 43, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1093 de 24 de Abril de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...