Sentencia Penal Nº 45, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 30 de 03 de Mayo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 03 de Mayo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 45
  • Núm. Recurso: 30
Resumen:

Contrapoñen na súa regulamentación asumidas as conclusións periciais asumidas pola sentencia, en boa medida tributarias do dito polo perito achegado pola acusación, cos informes do médico forense e do Dr. Ricardo.Esquece a parte apelante que nigún deses dous peritos emitiron informe no xuízo oral. O xulgador está vencellado polo dito no xuízo oral. Neste caso, a parte apelante puido achegar eses autores de informes que invoca no recurso para que se sometesen a debate contradictorio no xuízo. Non considerou necesario facelo. A outra parte non pode verse prexudicada pola actitude procesual da parte apelante.Tal avaliación, tributaria en boa medida da recepción persoal dos informes no acto do xuízo, desbotada a consideración dos informes non emitidos en xuízo oral, non se amosa equivocada como pretende a parte apelante.Tampouco non resulta doado entender a teima do recurso coa consideración da secuela de rixidez lumbar, sinxelamente porque a sentencia métea na anterior secuela á que lle atribúe o número máis cativo de puntos (10) que propón o perito da aseguradora.

Canto á secuela da síndrome depresiva, é recoñecido polo mesmo perito da aseguradora. E a sentencia atribúe a esa secuela o mínimo número de puntos propostos polo seu perito (5) .Polo que mal pode acollerse a pretensión de eliminación dos puntos (5) recoñecidos na sentencia.No que toca á avaliación desa secuela, a sentencia amósase especialmente prudente. S.A." e "Patatas …" (adherido), contra da sentencia pronunciada polo Xulgado de 1ª Inst e Instr de Pontevedra-4, no xuízo de faltas núm. 144/99, confirmando a devandita sentencia e con imposición das custas aos apelantes.

 

 


Daños materiales
Imprudencia leve
Arresto
Responsabilidad
Interés legal del dinero

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 45, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 30 de 03 de Mayo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...