Sentencia Penal Nº 46, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1102 de 27 de Abril de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 27 de Abril de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 46
  • Núm. Recurso: 1102
Resumen:

 

 

Téndoselles notificada a devandita sentencia ás partes, MANUEL interpuxo recurso de apelación, que foi admitido en ámbolos dous efectos. O feito axuizado é moi simple: o dono dun barco de madeira, chamado M..., En conclusión, e seguindo esa doutrina xurisprudencial, a colocación dunha matrícula dun barco noutra embarcación distinta, aínda que sexa dun mesmo propietario, é penalmente sancionábel como delicto de falsidade documental, pois o barco entra dentro do concepto amplo de documento, que contén o art. 26 do Cp, como soporte material no que se expresan datos con relevancia xurídica, datos e relevancia que neste caso están representados pola matrícula dada pola autoridade administrativa marítima para identificar unha embarcación, e distinguila no tráfico marítimo das demais. "indelébel", ou sexa, que non se poida borrar ou quitar, ou de que non sexa fácilmente "manipulábel". Doutra parte, e fronte ao mantido polo acusado, a colocación lesa matrícula non é unha simple falsidade ideolóxica, senón que, moi pola contra, e indo moito mais aló, é unha verdadeira mutación material, levada a cabo nun soporte, tamén material. Por outra banda, é igualmente irrelevante, pois o resultado penolóxico sería o mesmo, que nos atopemos ante un documento oficial ou público. Decláranse de oficio as custas procesuais desta alzada.

 

 


Documentos oficiales
Autor directo
Falsedad documental
Delitos de falsedades
Responsabilidad
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Despenalización

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 46, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1102 de 27 de Abril de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...