Sentencia Penal Nº 47, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 47 de 03 de Mayo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 03 de Mayo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 47
  • Núm. Recurso: 47
Resumen:

Mais isto non supón que sexa estimábel no fondo do asunto, xa que, o que fai a recorrente é manifesta-la súa desconformidade coa sentencia, pero sen expresar onde radica esa discrepancia.Tendo sinalada a falta a pena de multa de dez a vinte días. Decláranse de oficio as custas procesuais desta alzada.Que é mester eu revogar, e de feito revógoa, a sentencia recorrida na única cuestión de rebaixármo-la pena de multa á de vinte días, coa cota diaria de mil cincocentas pesetas. Declarándose as custas procesuais desta alzada de oficio.Deste xeito, por esta a miña sentencia, cabeiramente xulgando, pronúncioo, mándoo e asínoo.

 


Autor responsable
Coacciones

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 47, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 47 de 03 de Mayo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...