Sentencia Penal Nº 49, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 36 de 25 de Abril de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 25 de Abril de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 49
  • Núm. Recurso: 36
Resumen:

 

 

Notificada a devandita sentencia as partes por TELMO interpúxose recurso de apelación e emprazadas as partes deuse cumprimento o establecido no artigo 775.5ª da L.A.Cr solicitando no seu escrito o recorrente a revogación, e polos apelados e o Ministeiro Fiscal, solicitouse a confirmación da sentencia recorrida.As expresións que se tiveron por probadas como realmente proferidas polo denunciado fronte e contra o denunciante non son suspceptibles de escindírense en dúas clases para cualificar, unhas, como constitutivas dunha falta de respeto á autoridade (artigo 634 do Código Penal) e, outras, como encadrables na falta de ameazas (artigo 620.2 do mesmo texto legal).Neste sentido, pois, estímase o recurso de apelación e o denunciado Telmo deberá ser absolto da falta de ameazas pola que na instancia foi tamén condenado.Que en parte estimando o recurso de apelación formulado por TELMO fronte á sentencia dictada o 29 de outubro de 1998 polo SR. XUÍZ DO XULGADO DE INSTRUCCION NUMERO 2 DE TUI, no Xuízo de Faltas 192/98, con parcial revogación da devandita resolución xudicial, debo condenar e condeno ó referido apelante, como autor dunha falta de respeto ós axentes da autoridade, prevista e penada no artigo 634 do Código Penal, á pena de vinte días (20) de multa cunha cota diaria de mil pesetas (1000 ptas) e, para o caso de non pagamento, quedrá suxeito á responsabilidade persoal subsidiaria dun día de privación de liberdade por cada dúas cotas de multa deixadas de aboar, e con expresa absolución da falta de ameazas, prevista e penada no artigo 620.2 do Código Penal, con tódolos inherentes pronunciamenos legais, condena ó pagamento das cuatas da primeira intancia, e declarándose de oficio as da presente alzada.

 

 


Agente de la autoridad
Atestado
Daños materiales
Falta de respeto a agentes
Falta de amenazas
Intimidación
Atenuante

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 49, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 36 de 25 de Abril de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...