Sentencia Penal Nº 50, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1007 de 10 de Octubre de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 10 de Octubre de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 50
  • Núm. Recurso: 1007
Resumen:

Non está de abondo demostrado que a droga pertencese aos acusados, e que estivese destinada ao tráfego. Concorre nos acusados  CARMEN e MARIANO a agravante de  reincidencia do núm. 8 do art. 22 do C. penal, sen  circunstancias nos demais acusados, e solicitou que se lles  impuxese as penas de: Para María Dolores: Polo  delicto contra da saúde pública A), 5 ANOS DE PRISIÓN, 30 000  PTA DE MULTA co arresto subsidiario de 1 día por cada 5 000 pta  non aboadas. Custas, e polo delicto de receptación A) 1 ANO E 3  MESES DE PRISIÓN. CUSTAS. Para MATILDE, polo  delicto contra da saúde pública A) 5 ANOS DE PRISIÓN, 30 000  PTA DE MULTA co arresto substitutorio de 1 día por cada 5 000  pta non aboadas. Custas, e polo delicto de receptación A), 1 ANO E 3 MESES DE PRISIÓN E CUSTAS. CUSTAS.  Para MARÍA: 1. ANO E 3 MESES DE PRISIÓN e  CUSTAS. CUSTAS. Para MARÍA AZUCENA: polo delicto contra da saúde pública D) 1 ANO E 7  MESES DE PRISIÓN, 40 000 PTA DE MULTA con responsabilidade  persoal subsidiaria de 1 día de prisión por cada 5 000 pta non  aboadas e custas e polo delicto de receptación D) 4 MESES DE  PRISIÓN E CUSTAS. Para ANA MARÍA, polo delicto  E) 2 ANOS DE PRISIÓN E CUSTAS, pola falta E) 45 DÍAS DE MULTA A  RAZÓN DE 2 000 PTA COTA/DÍA e custas de xuízo de faltas. Por idénticos motivos aos sinalados teñen que ser absoltos os acusados MIGUEL e MARÍA AZUCENA respecto do delicto de receptación que o Ministerio Fiscal lles atribúe.

Os feitos declarados probados no núm. 2 do capítulo de feitos probados desta sentencia constitúen un delicto de atentado aos axentes da autoridade, e unha falta de lesións, dos arts. para Ana María, de UN ANO E SEIS MESES DE PRISIÓN polo delicto de atentado, e MULTA DE CORENTA E CINCO DÍAS pola falta, coa cota diaria de trescentas pesetas, e para JONATHAN, SEIS MESES DE PRISIÓN polo delicto de atentado, e de UN MES DE MULTA pola falta de lesións, coa cota diaria de duascentas pesetas.

 


Drogas
Receptación
Heroína
Arresto
Cannabis
Atenuante
Agravante
Reincidencia
Responsabilidad
Decomiso
Falta de lesiones

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 50, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1007 de 10 de Octubre de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...