Sentencia Penal Nº 52, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 16 de 18 de Mayo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 18 de Mayo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 52
  • Núm. Recurso: 16
Resumen:

Téndose sinalada a data de 10 de maio do año que andamos para a vista, o apelante solicita a declaración de nulidade do xuízo, por falta de citación do Ministerio Fiscal; doutra beira, o apelado solicita que non se decrete a nulidade de actuacións.O artigo 962 da Lei de axuizar resulta inequívoco: o xuíz mandará citar o Ministerio Fiscal para o xuízo de faltas sempre que teña noticia dunha das perseguíbeis de oficio ou previa denuncia.Logo confirelle ao Ministerio Fiscal, no artigo 969 da mesma lei, a posibilidade de deixar de asistir en determinados casos.Ou, de se querer, pode dicirse que se nega ao Ministerio Fiscal a posibilidade de elixir non asistir ou asistir cando se lle agacha a existencia de denuncia e convocatoria a xuízo. Resultando das actuacións que, malia terse mandado polo xuíz que o Ministerio Fiscal fose citado a xuízo (providencia de 15 de xuño de 1999), o xuízo foi efectuado sen que a citación fose feita nin o Ministerio Fiscal chegase a ter participación ningunha, nin tampouco lle foi notificada a sentencia como resulta en calquera caso preceptivo.

 

 


Amenazas
Indefensión

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 52, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 16 de 18 de Mayo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...