Sentencia Penal Nº 54, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 23 de 18 de Mayo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 18 de Mayo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 54
  • Núm. Recurso: 23
Resumen:

 

  

SANTIAGO interpuxo recurso de apelación, que foi admitido e tramitado consonte co avindo no artigo 795.4 da Lei de axuizamento criminal.A parte apelante cuestiona a conclusión canto á proba da recorrida. A avaliación desta proba faise en conciencia polo xulgador. SÓ resta se cómpre ou non cómpre compartí-la avaliación da proba, pola máis directa, pero para tal consideración cómpre admitir que o xulgador de instancia foi favorecido fronte a este da segunda pola inmediación na recepción da proba. Mal pode, na ausencia de argumento esmorecedor daquel convencemento polo apelante, ser desfeita a conclusión incriminadora.Que é mester eu rexeitar, e de feito rexéitoo, o recurso de apelación movido por don Santiago Pereira Estévez fronte á sentencia pronunciada polo Xulgado de 1ª Inst e Instr de Ponteareas-2, no xuízo de faltas núm. 74/99, confirmando a devandita sentencia con imposición das custas custas ao apelante. Deste xeito, por esta a miña sentencia, cabeiramente xulgando, pronúncioo, mándoo e asinoo.

 


Necesidad de tratamiento médico
Falta de lesiones
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Responsabilidad
Daños y perjuicios
Presunción de inocencia

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 54, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 23 de 18 de Mayo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...