Sentencia Penal Nº 54, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 49 de 31 de Mayo de 2001

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 31 de Mayo de 2001
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 54
  • Núm. Recurso: 49
Resumen:

Non só impugnándose por este último o recurso de apelación formulado polo Consorcio de Compensación de Seguros se non que, aproveitando tal trámite, adherirse a aquel, cómpre traer de novo a colación a doutrina xurisprudencial segundo a cal, apartándose frontalmente a devandita adhesión do solicitado no recurso de apelación interposto como principal, non podía aquela prosperar. Así, como se ten dito, a adhesión non pode ser activa, senón exclusivamente de apoio, permitíndose ó que non impugnou a resolución xudicial que apoie, colabore e axude ó recorrente; en tanto en canto que a adhesión se presenta así como unha suma, cooperación, ou axuda ó que se preocupou por impugnar en tempo e forma, a postura do adherente debe ser forzosamente coincidente no esencial coa daquel, sen que sexa lícito aproveitar unha impugnación para, de xeito ben serodio e mesmo subrepticio, atacar unha resolución que non se combateu ó seu tempo, indo incluso en contra dos intereses do único realmente apelante. Velaí polo que verbo da adhesión á apelación formulada por aquela nada hai que tratar.


Responsabilidad

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 54, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 49 de 31 de Mayo de 2001 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...