Sentencia Penal Nº 56, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1139 de 29 de Mayo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 29 de Mayo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 56
  • Núm. Recurso: 1139
Resumen:

MARIO interpuxo recurso de apelación, que foi admitido en ámbolos dous efectos. Motivo do recurso: falta de correlación entre o feito obxecto de acusación e o feito determinante da condena. Aquel feito era o que se declara probado, pero imputado ao acusado. O que a sentencia declara probado é que o acusado atopa os efectos que se din subtraídos, pero exclúe a participación do acusado na subtracción. Porque o único que non varia é a descrición dos efectos atinxidos polo feito obxecto de acusación e os que o son do feito atribuido na sentencia. Desde logo, tampouco non varia o suxeito activo deses dous comportamentos.   Cando o xulgador esquece os termos da acusación, canto ao feito, que non ao crime, e obsesionado na libre busca da verdade, fóra dos limites do debate procesual, a un tempo esquece que a súa autoridade non abrangue decidir verbo de feitos alleos aos sometidos pola acusación, e causa ao cidadán acusado a indefensión que o artigo 24 da Constitución lle garante como proscrita. Doutrina que no presente caso leva ao rexeitamento da condena por apropiación indebida, sendo indiferente que esa condena sexa a titulo de falta. Que é mester nós estimarnos, e de feito estimámolo, o recurso movido por don Mario fronte á sentencia pronunciada polo Xulgado do Penal-1 de Pontevedra, no procedemento abreviado, revogando a sentencia apelada só no particular da condena pola falta de apropiación indebida da que absolvémo-lo acusado, con declaración de oficio das custas en ámbalas dúas instancias.

 

 


Falta de apropiación indebida
Responsabilidad penal
Delito de robo
Responsabilidad
Indefensión
Arresto
Apropiación indebida
Violencia
Robo

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 56, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1139 de 29 de Mayo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...