Sentencia Penal Nº 56, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 62 de 18 de Mayo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 18 de Mayo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 56
  • Núm. Recurso: 62
Resumen:

 

 

Ningún dos motivos dos recursos formulados polas partes denunciante e denunciada son merecentes de ser acollidos. Dunha beira, das tres probas documentais que a parte propón ningunha delas é procedente, porque, unha delas xa aparece achegada aos actos, e aínda que se trate dunha fotocopia, a súa falta de impugnación leva a considerala con eficacia probatoria, e as outras dúas non són útiles porque, nin poden prevalecer fronte á proba máis imparcial e obxectiva, representada polo dictame do médico forense, nin son acompañadas da proba complementaria, da ratificación dos doutores que fixeron senllos informes.O incremento da responsabilidade civil solicitado polo prexudicado débese rexeitar. O recurso do acusado ten de ser rexeitado sen paliativos. Decláranse de oficio as custas procesuais desta alzada.

 

 


Responsabilidad
Falta de lesiones
Días-multa
Ejecución de sentencia

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 56, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 62 de 18 de Mayo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...