Sentencia Penal Nº 57, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 46 de 26 de Mayo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 26 de Mayo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 57
  • Núm. Recurso: 46
Resumen:

 

Notificada a devandita sentencia as partes por PESQUEIRA, interpúxose recurso de apelación, e emprazadas as partes deuse cumprimento o establecido no artigo 775.5ª da L.A. Cr solicitando no seu escrito o recorrente a revogación, e polo apelado e o Ministerio Fiscal solicitouse a confirmación da sentencia recorrida.O propio denunciado, agora, recorrente,    admitiu acoparse no lugar dos feitos e ter pasado    pola situación  de tirantez que decribía  o denunciante; e se ben, negou ter  cometido agresión algunha na persoa deste último, sen embargo, as declaracións da mesma víctima (Maquieira), e das testemuñas (Martínez e de Jesús) non permiten abrigar dúbida algunha verbo do puñazo que Sebastián Pesqueira Pazos lle propinou ó agora apelado na boca. E o Maxistrado-Xuíz da instancia condenou ó acusado á pena de un mes de multa a razón de mil pesetas día.De oficio se declaran todas cantas custas na presente instancia se puidesen ter formulado. Deste xeito, por esta a miña sentencia, á fin xulgando, pronúncioo, mándoo e asínoo.

 


Ejecución de sentencia
Falta de lesiones
Arresto

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 57, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 46 de 26 de Mayo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...