Sentencia Penal Nº 63, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 52 de 24 de Mayo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 24 de Mayo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 63
  • Núm. Recurso: 52
Resumen:

 

 

 

Tras a devandita sentencia lles ter sido notificada ás partes, EVA interpuxo recurso de apelación, que foi admitido e tramitado consonte co avindo no artigo 795.4 da Lei de axuizamento criminal. A recorrente, Eva, amosa a súa discrepancia coa sentencia pronunciada na primeira instancia no capítulo atinxente á responsabilidade civil, e concretamente en dous puntos. Polo que fai ao outro lesionado, este utilizou unha canle inadecuada para impugna-la sentencia pronunciada, como é a vía da simple adhesión ao recurso formulado pola outra lesionada. Velai, o mecanismo da adhesión non é equiparábel no eido penal, a diferencia do civil, ao recurso de apelación propiamente dito, de tal xeito que pola adhesión só cabe argumentar a prol do recurso da contraparte, mais non formular pedimentos novos e distintos dos desa parte, máxime cando esas pretensións diferentes se realizan en prexuízo do reo, como sucede neste caso, por solicitar indemnizacións maiores. Por isto o tribunal non pode entrar no exame dos motivos de fondo dese recurso.

 

 


Falta de lesiones por imprudencia leve
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Responsabilidad
Interés legal del dinero
Factor de corrección

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 63, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 52 de 24 de Mayo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...