Sentencia Penal Nº 65, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1053 de 20 de Septiembre de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 20 de Septiembre de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 65
  • Núm. Recurso: 1053
Resumen:

O recurso de apelación formulado fronte á sentencia da instancia básase no alegado de ata tres motivos impugnatorios: erro na apreciación da proba; falla da toda apreciación da proba documental consistente nas tres fotografías e os dous planos cartográficos achegados polo propio acusado-recorrente ós autos; e infracción da constitucional presunción de inocencia con expresa cita, a tal efecto, do artigo 24.2 da Constitución Española.

Os detalles relativos ás contradiccións que se pretenden atopar entre as declaracións das devanditas testemuñas de cargo, así como as circunstancias relativas ás configuracións topográficas do lugar no que se desenrolaron os feitos e puideron ser vistos polos que en autos declararon carecen da máis mínima relevancia por amosárense ben nimias as supostas contradiccións, e carentes de toda xustificación as conclusións que se pretendían tirar da documental achegada polo acusado no mesmo acto da vista oral celebrada na instancia.

Mentres que as dúbidas relativas ás distancias que separaban ás persoas que testemuñaron entre si e con relación ó lugar dos feitos, ó punto exacto donde caeu a cadela e a ergeu, xa morta, Gonzalo, os obxectos que portaba o propio acusado, etc, por periféricos e carentes de toda virtualidade para poderen afectar ó notorio contido incriminatorio das declaracións xa aludidas non afectan á claridade e contundencia coa que todos eles teñen concluido: foi o acusado o que lle disparou á cadela ata causarlle a morte.

E por iso que, sen necesidade de pararse xa noutros particulares tales como que o acusado nun principio non lembraba a hora e despois pospoñías ata outra máis convinte coa súa exculpación, así como a extrañeza que causa que fose capaz de escoitar voces na illa mais non así os disparos efectuados, non cabe senón asumir os atinados argumentos xurídicos explicitados pola Xulgadora a quo na súa sentencia e, xa que logo, confirmar esta en tódolos seus extremos.

Se desestima el recurso.


Antecedentes penales
Delito de tenencia de armas
Presunción de inocencia
Responsabilidad
Delito de daños
Cuota impagada
Medios de prueba

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 65, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1053 de 20 de Septiembre de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...