Sentencia Penal Nº 65, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 62 de 29 de Mayo de 2001

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 29 de Mayo de 2001
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 65
  • Núm. Recurso: 62
Resumen:

XUÍZO DE FALTAS POR LESIÓNS

Absólvese ao acusado da falta que se lle imputaba por non existir proba de cargo bastante para dictar unha sentencia condenatoria.

A parte denunciante, e agora recorrente, pretende que se tomen como probas incriminatorias determinadas dilixencias que non alcanzan esa condición.

Dunha banda, alude á incomparecencia dun dos dous denunciados, incomparecencia que non pode ser tomada en consideración como un indicio da súa culpabilidade.

Preténdese inculpar a un dos acusados fundándose no feito de que segundo as declaracións durante a fase de instrucción levaba un casco de moto. Mais nin esas declaracións sumariais poden ser tomadas en consideración, nin é certo que o lesionado afirmase no acto do xuízo oral que fora golpeado có casco, senón que o mesmo asevera que "recibió puñetazos en la cara".


Sentencia de condena

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 65, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 62 de 29 de Mayo de 2001 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...