Sentencia Penal Nº 77, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1026 de 13 de Julio de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 13 de Julio de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 77
  • Núm. Recurso: 1026
Resumen:

O recurso tente só de facer esmorece-la credibilidade da proba asumida pola sentencia recorrida. Así o ten dito o TC e o reiteramos nas nosas sentencias. Como son, señeiramente, a natureza dos efectos subtraidos e posuídos polo acusado que pode facer inexplicábel a posesión por hipótese que non sexa a ilícita subtracción.Tal dato de seu tampouco pode terse como acreditado de abondo, pero a corroboración polo axente da mensaxe recibida, atopando os acusados usando o coche denunciado con efectos subtraidos no seu poder, dálle a aquel dato a transcendencia de indicio ratificador da hipótese acusadora.Pola contra, as alegacións atinxentes á falta de seguridade na indicación do tipo de billetes que representaban o total de 35 000 pesetas que se din subtraidas non ten de seu efecto esmorecedor na medida en que ben pode ser froito da perda de certeza polo percorrido de tempo entre feitos e declaración. Mesmo que pode ser dito no atinxente á concreción da hora exacta na que as testemuñas estiman feita a subtracción, dato polo demais que, dada a cativa marxe de tempo, resulta pouco transcendente. Finalmente, canto á subtracción no coche do Sr. Oliveira, abonda coa testemuña policial que indica como o dese vehículo -referido como o da praia de Nanin- recoñeceu a documentación ocupada aos acusados.Se rexeita o recurso.

 


Sentencia firme
Antecedentes penales
Empleo de la fuerza
Responsabilidad
Robo con fuerza en las cosas
Robo con fuerza
Falta de hurto
Arresto
Ejecución de sentencia

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 77, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1026 de 13 de Julio de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...