Sentencia Penal Nº 81, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 596 de 04 de Octubre de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 04 de Octubre de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 81
  • Núm. Recurso: 596
Resumen:

 

Los acusados  tienen antecedentes penales no computables.

0 Ministerio Fiscal, nas súas conclusión provisionais cualificou os feitos como constitutivos dun delicto de Roubo con forza nas cousas, previsto e penado nos artigos 237, 238.2º y 3º, 240 y 241.1º do Código Penal. Son responsables en cocepto de autores os acusados, no concorren nos acusados circunstancias modificativas da responsibilidade penal, procede impor a cada un dos acusados a pena de tres años e seis meses de prisión, e custas, os acusados deberán o pagamento conjunta e solidariamente a Alberto B en 40.000 pesetas polo diñeiro sustraído e en 103.820 pesetas polos danos sufridos.

2º Desaparecendo a tipificación do artigo 241.1º. 4º Concorre en cada un dos acusados a atenuante de drogadicción do nº 2º do artigo 21 do Código Penal en relación co nº 2º do artigo 20.5ª.Declaramos a insolvencia dos acusados, aprobando os autos en tal sentido ditados polo Instructor.

 


Antecedentes penales
Antecedentes penales no computables
Grave adicción a sustancias tóxicas
Atenuante
Ánimo de lucro
Responsabilidad
Estupefacientes
Autor responsable

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 81, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 596 de 04 de Octubre de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...