Sentencia Penal Nº 83, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1022 de 01 de Septiembre de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 01 de Septiembre de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Gonzalez Rebolo, Maria Jesus
  • Núm. Sentencia: 83
  • Núm. Recurso: 1022
Resumen:

O presente recurso movido pola acusación particular en representación da Compañía Aseguradora M MUTUALIDAD fúndase nun erro na apreciación da proba por parte da xulgadora; por considerar que na causa quedou demostrado que a data 3-10-93 que figura na solicitude de seguro nº 5987465 a nome de don Isolino, non se corresponde con aquela na que realmente se formalizou o devandito documento, cal é o 8-10-93.

 Considera o recorrente que estes feitos son constitutivos dun delito de falsidade en documento mercantil en concurso con outro delicto de estafa en grao de frustración; sendo responsábeis destes, en primeiro lugar, o tomador do seguro, don Isolino, porque coñecendo a existencia do accidente de circulación que tivo lugar o día 7-10-93 no que resultou implicado o vehículo SEAT 127  conducido pola súa esposa, formaliza ao día seguinte a amentada proposta de seguro sobre o referido vehículo, facéndose constar nesta unha data anterior que non é certa, subscribindo o documento coa súa sinatura; e en segundo lugar, a propietaria do vehículo sinistrado e esposa do anterior dona Mª. Jesús por actuar como inductora do seu marido na comisión dos feitos.

 En último lugar, a testemuña Mª. Vicenta, prima de Rosa declara que acompañou ao acusado a face-lo seguro dende Portonovo ata Meaño (lugar onde se atopaba a axencia) despois de deixa-la súa filla no colexio público de Portonovo, motivo polo que lle consta que ese día non puido ser un domingo.

 Sen embargo, esta declaración suscita importantes dúbidas, como xa se expón na sentencia recorrida, pois na causa consta (F. 633) que as clases neste colexio no periodo do 1 de outubro ao 31 de maio cometan ás 9,30 da mañá en tanto que a solicitude de seguro consta feita ás 9 horas como xa antes quedou apuntado.

Se desestima el recurso.

 

 


Daños materiales
Reclamación de cantidad
Documento mercantil
Estafa
Inducción al delito
Sentencia de condena
Prueba de testigos
In dubio pro reo

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 83, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1022 de 01 de Septiembre de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...