Sentencia Penal Nº 84, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1033 de 15 de Septiembre de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 15 de Septiembre de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 84
  • Núm. Recurso: 1033
Resumen:

Non se cuestiona nesta alzada a realidade nin a entidade das lesións da víctima, doutra banda xenerosamente tipificadas como sinxela falta. O que se cuestiona no recurso é a AUTORIA desas lesións polo acusado apelante.

A garantía tense de abondo por satisfeita coa práctica dunha mínima actividade probatoria lícita en xuízo oral e de contido incriminador. A testemuña-víctima que declara abonda para iso.

Outra cousa é a CREDIBILIDADE do dito por tal medio incriminador. Pero aí cobra especial relevo a INMEDIACION na recepción da proba. Nada diso acada o recurso: porque non ten tal forza a negativa do acusado nin a declaración da outra testemuña -dona do taller- na medida en que interesada a primeira declaración e sospeitosa de parcialidade a segunda, por canto, como o apelante recoñece, el é persoa. AFIN a tal testemuña.

Pola contra, a liña argumental da sentencia resulta de abondo razoábel: existencia non negada de situación de rifa, intervención do acusado, realidade da lesión constatada a pouco de ter lugar o feito e falta de verosimilitude na afirmación de que diante da actuación da víctima tan descualificadoramente avaliada por acusado e víctima, o tal acusado mantivese o comportamento, case que de bo samaritano, que di ter obervado o acusado.

Se desestima el recurso.

 

 


Antecedentes penales
Responsabilidad
Falta de lesiones
Arresto
Ejecución de sentencia
Presunción de inocencia

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 84, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1033 de 15 de Septiembre de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...