Sentencia Penal Nº 9, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1077 de 02 de Febrero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 02 de Febrero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 9
  • Núm. Recurso: 1077
Resumen:

 

 

 

Acéptanse os feitos probados da sentencia contra a que se recorre. O recurso ten de ser rexeitado sen necesidade de especiais consideracións.Debéndose, á fin, puntualizar: A) Que é un nidio erro material a designación doutros apelidos distintos aos do acusado nun dos boletos do resultado da alcolemia. A hora, data, nome do acusado, data de nacemento, e, á fin, tódalas circunstancias indicar que non hai máis ca unha equivocación do axente policial sen a transcendencia que a parte lle pretende dar. B) Que non serían necesarias para unha pronuncia condenatoria as probas de alcolemia, sendo abondas as restantes probas para levar á mesma conclusión condenatoria. As custas procesuais desta alzada imporánselle ao recorrente pola súa temeridade e clara finalidade dilatoria na formulación do recurso. Que é mester nós rexeitarmos, e de feito rexeitámolo, o recurso de apelación movido por JUAN JOSE , contra da sentencia pronunciada polo Xulgado do Penal Vigo 2, na data de 25 de maio do año 1999, con expresa imposición das custas procesuais desta alzada á parte recorrente.

 

 

 

 


Delito contra la Seguridad Vial
Bebida alcohólica
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Privación del derecho a conducir vehículos

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 9, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1077 de 02 de Febrero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...