Sentencia Penal Nº 92, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 79 de 13 de Septiembre de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 13 de Septiembre de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 92
  • Núm. Recurso: 79
Resumen:

Non exercitada pretensión punitiva fronte a Balbina resultaba improcedente toda posible condena da mesma, pola que máis que evidente vixencia en tal caso do principio acusatorio e o da propia congruencia das resolucións xudiciais, impoñéndose así como obrigado o dictado dun pronunciamiento revogatorio nesta alzada, agás no relativo ós restantes particulares relativos á exención de responsabilidade, polos mesmos feitos axuizados, de Melina pola potísima razón de contra ela non terse deducido a preceptiva denuncia (penúltimo parágrafos do artigo 620 do Código Penal).

Se estima el recurso.

 

 

 


Práctica de la prueba
Autor responsable
Vejaciones
Días-multa

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 92, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 79 de 13 de Septiembre de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...