Sentencia Penal Nº 94, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1066 de 15 de Octubre de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 15 de Octubre de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 94
  • Núm. Recurso: 1066
Resumen:

 

 

 

 

No consta acreditado que las lesiones sufridas por Javier T hayan sido ocasionadas por el acusado".

No devandito xulgado resolveuse:

Téndoselles notificada a devandita sentencia ás partes, MANUEL M interpuxo recurso de apelación que foi admitido en ámbolos dous efectos. Tras térenselle elevadas as actuacións a este tribunal, sinalouse a data para deliberaren e deitaren sentencia no presente recurso.Cando máis, pode falarse de que emiten discursos diversos porque falan de cousas diferentes; ora, a diversidade, precisamente por selo, non é contraposición de afirmacións, cando unha non nega a outra. Que é mester nós rexeitarmos, e de feito rexeitámolo, o recurso de apelación movido por don Manuel M contra da sentencia pronunciada polo Xulgado do penal-2 de Pontevedra, confirmando a devandita sentencia con imposición das custas ao apelante.

 

 


Arresto
Falta de lesiones
Responsabilidad penal
Responsabilidad
Autor directo
Agente de la autoridad
Reincidencia
Tipo penal

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 94, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1066 de 15 de Octubre de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...