Sentencia Penal Nº 98, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1062 de 03 de Noviembre de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 03 de Noviembre de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 98
  • Núm. Recurso: 1062
Resumen:

 

O recurso movido pola parte acusada e condenada é carecente da máis mínima consistencia. A situación de ebriedade desta foi perfectamente observada, tanto polo usuario da via, padecedor do descoidado e antirregulamentario golpe dado polo acusado, quen fuxiu, malia terse que decatar do choque, comportamento só entendíbel baixo aquel estado, como polos axentes policiais, ebriedade descrita por todas estas testemuñas no acto do xuízo oral, sendo a súa dificultade para el mante-lo equilibrio o signo -entre outros- máis evidente daquel estado, incompatibel coa seguridade do tráfego, que é o ben xuridicamente protexido co castigo destas conductas de risco. As custas procesuais desta alzada imporánselle ao recorrente por ser evidente a súa temeridade na formulación do recurso. Con testemuño desta resolución, devólvanselle as actuacións ao xulgado de orixe por quen se notificará recibimento.

 

 


Delito contra la Seguridad Vial
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Privación del derecho a conducir vehículos
Tipo de interés
Interés legal del dinero
Derecho de repetición

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 98, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1062 de 03 de Noviembre de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...