Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña 3/2020 del 08 de abril de 2020
Resoluciones
Dictamen del Consejo de G...il de 2020

Última revisión

Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña 3/2020 del 08 de abril de 2020

Tiempo de lectura: 226 min

Relacionados:

Órgano: Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña

Fecha: 08/04/2020

Num. Resolución: 3/2020

Tiempo de lectura: 226 min


Contestacion

El Consell de Garanties Estatutàries, amb l?assistència del president Joan Egea Fernàndez, del vicepresident Pere Jover Presa, del conseller Jaume Vernet Llobet, del conseller secretari …

LIBROS Y CURSOS RELACIONADOS