Revision. Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

Sector Autonomico. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2000

Volver al Convenio

  • Boletín Oficial de A Coruña nº 135 del 18/07/2017

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña comision mixta paritaria comision paritaria comision paritaria mixta comisiones mixtas paritarias comisiones paritarias comisiones paritarias mixtas organo paritario sectorial nomina nominas recibo de salario recibo justificativo del pago de salarios recibo salarial recibos de salarios recibos salariales 15000745011981 1500745 Alojamiento Coruña Bares Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Catering Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Discotecas Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Hosteleria Hostelería Hoteles Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Restaurantes Coruña Tabernas Coruña Visto o expediente do convenio colectivo do sector de Hostalería da provincia da Coruña (código de convenio 15000745011981), que subscribiu a... ...Permiso laboral retribuido Formación profesional Salario base Comisión negociadora Contrato de trabajo de duración determinada Incremento salarial Complemento ad personam Cómputo de horas extraordinarias Interinidad Excedencia voluntaria Periodo de excedencia Finalización del período de consultas Descanso semanal Recibo de salarios Comisión Paritaria Recibo de salarios...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 94 del 20/05/2014

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolucion da Xefatura Territorial da Coruña pola que se ordena o rexistro e publicacion das taboas salariais para o ano 2013 do convenio colectivo de traballo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo 15000745011981 HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 165 del 30/08/2013

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolucion de inscripcion e publicacion do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo nº15000745011981 HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 214 del 10/11/2011

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña acuerdos colectivos laborales acuerdo colectivo laboral pacto colectivo laboral convenios colectivos de trabajo convenio colectivo laboral convenios colectivos convenio colectivo de trabajo 15000745011981 1500745 Hostelería Hosteleria Restaurantes Coruña Hoteles Coruña Discotecas Coruña Alojamiento Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Tabernas Coruña Catering Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Bares Coruña Vistas as táboas salariais definitivas para o ano 2010 do convenio colectivo provincial de hostalaría da provincia da Coruña, aprobadas pola comisión... ...Convenio colectivo Convenio colectivo...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 66 del 12/04/2010

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Acordo de modificacion da revision salarial do convenio colectivo do sector de hosteleria HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 63 del 15/03/2008

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Revision salarial para o exercicio 2007, do convenio colectivo do sector de hostalaria (Codigo de Convenio n 1500745) HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 67 del 22/03/2006

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Revision salarial e modificacion dos artigos 6, 19 e 20 do convenio colectivo do sector de hostaleria, Codigo de Convenio nº 1500745 HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Diario Oficial de Galicia nº 135 del 14/07/2005

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña 15000745011981 1500745 Hostelería Hosteleria Restaurantes Coruña Hoteles Coruña Discotecas Coruña Alojamiento Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Tabernas Coruña Catering Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Bares Coruña Visto o expediente da revisión salarial do convenio colectivo do sector de hostalaría, que tivo entrada nesta delegación provincial o día 16-5-2005 e... ...Depósito de convenios colectivos Comisión negociadora...
  • Diario Oficial de Galicia nº 78 del 23/04/2004

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolución do 29 de marzo de 2004, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial para os anos 2003 e 2004 do convenio colectivo do sector de hostalaría. HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Diario Oficial de Galicia nº 71 del 10/04/2001

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolución do 16 de febreiro de 2001, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial correspondente ó ano 2000 do convenio colectivo do sector da hostalería da provincia da Coruña. HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Diario Oficial de Galicia nº 7600 del 18/04/2000

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña comision paritaria comisiones paritarias comisiones mixtas paritarias comision mixta paritaria comision paritaria mixta comisiones paritarias mixtas organo paritario sectorial 15000745011981 1500745 Hostelería Hosteleria Restaurantes Coruña Hoteles Coruña Discotecas Coruña Alojamiento Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Tabernas Coruña Catering Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Bares Coruña > Visto o texto da acta asinada o día 2 de marzo de 2000 pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña,... ...Depósito de convenios colectivos Salario base Comisión negociadora Comisión Paritaria...
  • Diario Oficial de Galicia nº 5900 del 24/03/2000

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolución do 22 de febreiro de 2000, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión das táboas salariais do ano 1999 e táboas salariais para o ano 2000 do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña. HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Diario Oficial de Galicia nº 9500 del 20/05/1999

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña 15000745011981 1500745 Hostelería Hosteleria Restaurantes Coruña Hoteles Coruña Discotecas Coruña Alojamiento Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Tabernas Coruña Catering Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Bares Coruña Visto o expediente da revisión salarial para o ano 1999 do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña que tivo entrada nesta de... ...Comisión Paritaria Depósito de convenios colectivos Comisión negociadora...
  • Diario Oficial de Galicia nº 7500 del 17/04/1996

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   .... reposteiro 16.797 111.970 Cociñeiro 16.797 111.970 Axd. Coc.– Repos. 14.988 99.919 Pinche– Fregdra. 14.657 97.700 Aprendiz 16– 18 109.778 73.189 –Persoal de operacións Xefe operacións 18.643 124.277 Supervisor 17.411 116.075 Axud. supervisor 16.181 107.870 –Persoal de sala de preparación Xefe de sala 17.411 116.075 Xefe equipo 16.797 111.970 Axd. equipo 15.566 103.772 Preparadores 16.181... ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña 15000745011981 1500745 Hostelería Hosteleria Restaurantes Coruña Hoteles Coruña Discotecas Coruña Alojamiento Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Tabernas Coruña Catering Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Bares Coruña Advertidos erros e omisións na publicación das táboas salariais do citado convenio colectivo no DOG nº 40, do 26 de febreiro, cómpre face– las oportun...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion pola que se inscribe no Rexistro e se da publicidade ao convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña 18/07/2017 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2016 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion de inscripcion e publicacion do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo nº15000745011981 Convenio afectado por 30/08/2013 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2011 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostaleria (codigo convenio 1500745) Convenio afectado por 29/09/2007 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2006 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 31 de xullo de 2003, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería. Convenio afectado por 26/09/2003 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostalería 04/09/2003 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 12 de xaneiro de 1999, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña. Convenio afectado por 17/02/1999 Diario Oficial de Galicia 01/01/1997 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 21 de decembro de 1995, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo do sector de hostelería. Convenio afectado por 26/02/1996 Diario Oficial de Galicia 01/01/1995 No Vigente

Resolución do 22 de febreiro de 2000, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión das táboas salariais do ano 1999 e táboas salariais para o ano 2000 do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña. (Diario Oficial de Galicia núm. 5900 de 24/03/2000)

Preambulo

Visto o expediente de revisión das táboas salariais do ano 1999 e táboas salariais para o ano 2000 do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña que tivo entrada nesta delegación provincial o día 14-2-2000 subscrito pola comisión paritaria do convenio colectivo integrada en representación da parte económica pola Asociación de Empresarios de Hostelería de Santiago de Compostela e Comarca, Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol e Hospeco, e, da parte social, por CC. OO. e UGT o día 10-2-2000, de conformidade co disposto no artigo 90.2º e 3º, do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo e Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servicios da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de traballo, esta delegación provincial

ACORDA:

Primeiro

Ordena-la súa inscrición no libro rexistro de convenios colectivos de traballo existente nesta delegación provincial, e notificación ás representacións económica e social da comisión negociadora.

Segundo

Ordena-lo seu depósito no Servicio de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación.

Terceiro

Dispoñe-la súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

A Coruña, 22 de febreiro de 2000. Mª Reyes Carabel Pedreira Delegada provincial da Coruña

A Coruña, 10 de febreiro de 2000 e nos locais da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, reúnese a comisión paritaria do convenio colectivo provincial de hostelería, representada por las persoas que á marxe se relacionan.

Patronal. Asociación da Coruña. José Manuel Candal Pardo. Enrique Cornide Rodríguez (asesor) .

Asociación de Santiago de Compostela. Manuel González Fernández. Juan Silva Alvite.

Asociación de Ferrol. Emilio Vázquez Rey.

Hospeco. Luis Manuel Gurriarán Rodríguez. Carlos Salgado Rodríguez.

Parte social. CC. OO. José Ramón Grela Castro.

UGT. Miguel Cajigal Fariña.

As partes, patronal e social indicadas, despois de breves deliberacións acordan:

1. Proceder á sinatura da revisión das táboas salariais do ano 1999. A dita revisión terá efectos desde o un de xaneiro de mil novecentos noventa e nove.

2. Proceder igualmente á sinatura das táboas salariais correspondentes ó ano 2000, co incremento pactado no convenio colectivo.


Táboas salariais 2000

Sección primeira

Hoteis, hoteis apartamentos, hoteis residencias, hostais

Categorías profesionais

Salario base 5 estrelas

Salario base 4 estrelas

Salario base 3 estrelas

Salario base 2 estrelas

Salario base 1 estrela

Persoal recepción e contabilidade Xefe de recepción

134.061

126.365

122.101

Segundo xefe de recepción

129.922

124.425

120.750

Contable xeral

134.061

126.365

122.101

Caixeiro

129.922

124.425

120.750

Caixeiro de comedor

121.595

118.818

116.659

114.169

111.838

Contable

124.820

120.750

117.845

116.403

Oficial de contabilidade

124.425

120.750

117.255

Recepcionista

124.816

120.750

117.845

116.390

Ax. recepcionista)

18 anos

121.595

118.784

116.534

Ax. recepcionista Â

18 anos

111.260

111.260

111.260

Interventor

129.922

124.425

120.750

Tedor conta clientes

121.595

118.818

116.472

114.169

Telefonista de primeira

121.595

118.818

116.472

114.169

111.838

Telefonista de segunda

119.694

119.165

114.169

113.891

Auxiliar oficina) 18 anos

121.595

118.818

116.534

114.169

111.838

Auxiliar oficina  18 anos

111.260

111.260

111.260

111.260

111.260

Aprendiz de 16 a 18 anos

85.890

85.890

85.890

85.890

85.890

Porteiro de servicios

115.324

115.137

113.780

116.066

118.399

Persoal de cociña Xefe de cociña

134.061

126.365

122.565

118.487

113.780

Segundo xefe de cociña

129.922

124.425

120.750

117.621

112.416

Xefe de partida

124.816

120.750

117.845

116.403

112.317

Cociñeiro

121.595

118.818

116.534

114.169

111.838

Axudante de cociña

116.297

115.137

113.780

112.230

111.260

Reposteiro

123.093

120.750

117.255

Oficial reposteiro

119.203

116.877

115.239

Axudante de reposteiro

116.297

115.137

113.780

Cafeteiro

119.203

116.841

117.255

Axudante de cafeteiro

116.297

115.137

113.780

Encargado de economato e bodega

121.595

118.818

116.534

Axudante de economato

116.297

115.137

113.780

Bodegueiro

119.203

117.255

116.877

Marmitón

113.603

112.837

110.985

Pinche

111.260

111.260

111.260

Aprendiz de 16 a 18 anos

85.890

85.890

85.890

Prateiro

111.456

111.260

111.260

Fregador

111.260

111.260

111.260

111.260

Persoal de comedor Xefe de comedor

134.061

126.365

122.491

117.845

113.780

Segundo xefe de comedor

129.922

124.397

120.750

116.877

113.197

Xefe de sector

127.516

122.491

Camareiro

124.816

122.220

118.045

115.137

115.137

Somelier

124.816

122.220

117.845

Subcamareiro

121.595

118.784

Axudante

116.297

115.137

113.780

112.230

111.260

Aprendiz de 16 a 18 anos

85.890

85.890

85.890

85.890

85.890

Persoal de pisos Mordomo de pisos

127.854

124.425

119.298

Camareiro

124.816

120.750

117.845

Axudante

116.279

115.137

113.780

Encargado xeral ou gobernanta

129.922

124.425

120.729

Segunda gobernanta

121.595

120.750

116.485

Camareira de pisos

116.297

115.137

113.780

112.230

Mozo de cuartos

116.297

115.137

113.780

Persoal de conserxería

Primeiro conserxe de día

157.668

123.541

120.750

116.877

113.197

Segundo conserxe de día

133.057

122.491

119.392

116.100

112.416

Conserxe/recepcionista de noite

138.225

120.750

117.845

116.100

112.416

Axudante de conserxe

119.203

117.255

115.137

113.197

112.230

Intérprete

119.203

117.255

115.137

Ordenanza de salón

116.297

115.173

113.780

Vixilante de noite

116.297

115.137

113.780

112.230

111.260

Porteiro acceso a coches

116.297

115.137

113.780

Ascensorista

115.653

115.137

113.780

112.230

111.260

Mozo das equipaxes

113.580

113.197

112.230

111.260

111.260

Mozo dos recados maior de 18 anos

111.260

111.260

111.260

111.260

111.260

Mozo dos recados de 16 a 18 anos

85.890

85.890

85.890

85.890

Lencería e limpeza

Encargado de lencería e limpeza

124.622

120.750

117.845

115.466

114.169

Pasador do ferro

116.100

116.100

116.100

111.260

111.260

Costureiro

111.260

111.260

111.260

111.260

111.260

Lencería/lavandería

111.260

111.260

111.260

111.260

111.260

Mozo de limpeza e limpador

111.260

111.260

111.260

111.260

111.260

Servicios auxiliares Encargado de traballos

127.516

Mecánica/calefactor

116.297

115.137

112.230

111.260

Axudante

113.580

113.197

111.456

111.260

Ebanista/carpinteiro/electricista

111.260

111.260

111.260

111.260

Albanel/fontaneiro

111.260

111.260

111.260

111.260

Axudante de fontaneiro

111.260

111.260

111.260

111.260

Conductor

116.297

115.137

112.230

Xardineiro

113.580

113.197

Garda exterior

116.297

114.169

112.230

SECCIÓN segunda

Pensiones, fondas, casas de hospedes e pousadas 3 estrelas 2 estrelas 1 estrela C. H. fondas

Categorías profesionais

Salario base 5 estrelas

Salario base 4 estrelas

Salario base 3 estrelas

Salario base 2 estrelas

Salario base 1 estrela

Persoal de comedor Xefe de comedor

117.845

116.877

113.780

Segundo xefe de comedor

116.297

115.137

Camareiro

115.137

112.230

112.230

112.230

Axudante de camareiro

112.470

111.260

111.260

111.260

Aprendiz de 16 a18 anos

85.890

85.890

85.890

85.890

Persoal de conserxería Primer conserxe de día

116.877

113.197

113.197

Segundo conserxe de día

116.100

112.416

112.167

Conserxe de noite

115.137

112.416

111.260

111.260

Ascensorista

117.939

117.939

117.939

117.939

Mozo das equipaxes

117.939

117.939

117.939

117.939

Mozo dos recados maior de 18 anos

117.939

117.939

117.939

117.939

Mozo dos recados de 16 a 18 anos

85.890

85.890

85.890

Vixilante de noite

112.230

111.260

Persoal de pisos Encargado de pisos

113.953

111.456

111.456

111.456

Camareira de pisos

112.230

111.260

111.260

111.260

Persoal de recepción Contable

115.137

Oficial de contabilidade

114.169

Recepcionista

115.137

111.838

111.838

111.838

Caixeiro de comedor

114.169

Axudante recepción)

18 anos

114.169

Axudante recepción Â

18 anos

114.169

Tedor de contas clientes

114.169

Telefonista de primeira

114.169

Telefonista de segunda

114.169

111.838

111.838

111.838

Auxiliar de oficina) 18 anos

114.169

114.169

114.169

Auxiliar de oficina Â

18 anos

111.260

111.260

111.260

111.260

Aprendiz de 16 a 18 anos

85.890

85.890

85.890

85.890

Persoal de cociña Xefe de cociña

113.809

113.780

113.780

113.780

Xefe de partida

112.480

112.416

112.416

112.416

Cociñeiro

112.278

112.230

112.230

Axudante de cociña

111.860

111.260

Pinche

110.984

110.707

110.707

110.707

Fregadora

110.707

110.707

110.707

110.707

Persoal lencería/limpeza Encargado lencería/limpeza

112.278

112.230

Pasador do ferro

110.707

110.707

110.707

110.707

Costureiro/zurcidor

110.707

110.707

110.707

110.707

Lenceira e lavandeira

110.707

110.707

110.707

110.707

Limpador

110.707

110.707

110.707

110.707

Servicios auxiliares Mecánico/calefactor

112.230

111.260

111.260

111.260

Axudante

111.260

111.260

111.260

111.260

Conductor

112.230

Xardineiro

111.260

111.260

Garda exterior

112.230

SECCIÓN terceira Restaurantes, casas de comidas e tabernas que serven comidas Luxo

Categorías profesionais

Salario base 5 estrelas

Salario base 4 estrelas

Salario base 3 estrelas

Salario base 2 estrelas

Salario base 1 estrela

Persoal vario Contable xeral

134.061

122.101

Oficial contable

129.922

120.750

Caixeiro de comedor

129.922

120.750

116.877

113.197

113.197

Interventor

124.816

118.425

Telefonista

121.911

116.485

113.329

Auxiliar oficina) 18 anos

129.922

120.750

116.877

113.197

113.197

Auxiliar oficina  18 anos

111.260

111.260

111.260

111.260

111.260

Porteiro/vixilante de noite

116.297

113.780

112.230

111.260

Mozo dos recados) 18 anos

111.260

111.260

111.260

111.260

111.260

Mozo dos recados  18 anos

85.890

85.890

85.890

85.890

85.890

Aprendiz de 16 a 18 anos

85.890

85.890

85.890

85.890

85.890

Encargado de lencería

124.817

118.425

115.137

115.027

112.230

Pasadora/costureira/lavandeira

111.260

111.260

111.260

111.260

111.260

Limpadora/fregadora

111.260

111.260

111.260

111.260

111.260

Limpadora/fregadora ½ xornada

49.579

49.579

49.579

49.579

49.579

Persoal de cociña Xefe de cociña

134.061

122.101

116.877

113.780

113.780

Xefe de partida

124.816

117.845

115.239

113.780

113.780

Segundo xefe de cociña

129.922

120.750

116.100

112.416

112.416

Cociñeiro

121.911

116.485

112.416

111.966

Axudante de cociña

116.297

113.780

112.230

111.260

111.260

Reposteiro

124.817

117.845

Oficial reposteiro

121.699

115.137

112.416

112.031

Axudante reposteiro

116.297

113.780

Cafeteiro

116.297

113.780

Axudante cafeteiro

116.297

113.780

Encargado economato/bodega

121.699

116.472

111.838

111.838

Bodegueiro

119.203

115.370

113.197

Marmitón

113.580

112.230

Pinche

111.260

111.163

Aprediz de 16 a 18 anos

85.890

85.890

85.890

85.890

85.890

Fregadora

111.260

111.260

111.260

111.260

111.260

Platero

111.456

111.260

Persoal de comedor

Xefe de comedor

134.061

122.078

117.845

115.094

115.094

Segundo xefe de comedor

129.926

121.321

116.877

113.197

Xefe de sector

127.516

Camareiro

124.816

118.448

115.137

113.969

113.780

Somelier

124.816

117.845

Axudante

116.297

113.780

112.230

112.230

112.230

Aprendiz de 16 a 18 anos

85.890

85.890

85.890

85.890

85.890

Subcamareiro 121.911

Catering Categorías profesionais

Persoal de cociña

Xefe de cociña 146.693

Segundo xefe de cociña 141.782

Xefe de partida 137.013

Reposteiro 137.013

Oficial reposteiro 132.167

Cociñeiro 132.167

Axudante de cociña/reposteiro 117.943

Pinche/fregadora 115.324

Aprendiz de 16 a 18 anos 86.391

Persoal de operacións Xefe de operacións 146.693

Supervisor 137.013 Axudante supervisor 127.328

Persoal sala preparación Xefe de sala 137.013

Xefe de equipo 132.167

Auxiliar de equipo 122.491

Preparadores 127.328

Auxiliar de preparación 117.650

SECCIÓN cuarta

Cafeterías

Categorías profesionais

Salario base 3 tazas

Salario base 2 tazas

Salario base1 taza

Primeiro encargado

132.363

126.365

121.129

Segundo encargado

130.233

124.582

119.392

Dependente

127.516

122.491

117.845

Axudante

124.816

120.750

85.890

Aprendiz de 16 a 18 anos

85.890

85.890

115.324

Auxiliar de caixa

116.297

115.324

115.324

Cociñeiro

121.911

116.357

115.324

Axudante de cociña

116.297

115.324

117.845

Reposteiro

124.816

120.750

111.883

Cafeteiro ou axudante

116.877

115.324

111.883

Axudante reposteiro

116.877

115.324

115.324

Encargado de almacén

116.297

115.324

115.324

Pranchista

121.699

116.877

111.883

Axudante de pranchista

116.357

115.324

85.890

Aprendiz de 16 a 18 anos

85.890

85.890

119.203

Telefonista

119.203

119.203

115.324

Mecánico/calefactor ou porteiro

116.297

115.324

115.324

Fregadeiro/limpador

115.324

115.324

115.324

Contable

127.516

Caixeiro

122.174

119.392

Oficial de contabilidade

124.425

120.750

116.279

Auxiliar

121.911

119.099

115.324

Mozo de almacén

115.324

115.324

115.324

SECCIÓN quinta Cafe-bares, chocolatería, xeaderías, B. americanas e whiskerías

Categorías profesionais

Salario base Especial

Salario base Primeira

Salario base Segunda

Salario base Terceira

Salario base Cuarta

Persoal de mostrador

Primeiro encargado de mostrador

133.140

126.365

122.101

117.845

115.324

Segundo encargado de mostrador

130.233

124.425

120.750

116.917

Dependente de primeira

127.516

122.491

119.203

115.324

115.324

Dependiente segunda

123.682

120.750

116.899

115.324

115.324

Aprendiz de 16 a 18 anos

85.890

85.890

85.890

85.890

85.890

Persoal vario Contable

124.816

120.750

Caixeiro

121.911

118.818

116.279

Auxiliar de caixa

116.297

115.324

115.324

Oficial de contabilidade

124.425

120.750

119.203

Auxiliar de oficina

121.911

118.818

116.279

115.324

115.324

Xefe de cociña

126.964

122.101

117.845

115.324

115.324

Cociñeiro

117.119

116.279

115.324

Axudante de cociña

116.297

115.324

115.324

115.324

115.324

Reposteiro

124.816

120.750

117.845

115.324

Axudante reposteiro

116.297

115.324

115.324

115.324

Oficial reposteiro

121.911

120.750

117.845

115.324

Aprendiz de segundo ano

85.890

85.890

85.890

85.890

85.890

Aprendiz de primeiro ano

73.696

73.696

73.696

73.696

73.696

Cafeteiro

124.816

116.877

115.324

115.324

115.324

Bodegueiro

124.816

116.877

Encargado de almacén

124.816

116.877

115.324

Mozo de almacén

115.324

115.324

115.324

Mecánico, calefactor e porteiro

116.877

115.324

115.324

115.324

Telefonista

124.816

116.877

115.324

Vixilante de noite

116.297

115.324

115.324

115.324

Fregador/limpador

115.324

115.324

115.324

115.324

115.324

Limpadora ½ xornada

57.787

57.787

57.787

57.787

57.787

Persoal de sala Persoal administrativo

133.140

126.365

Camareiro

127.516

122.491

119.392

116.100

115.324

Axudante de camareiro

124.816

120.750

117.784

115.324

115.324

Especial Primeira Segunda Terceira Cuarta Categorías profesionais Salario base Salario base Salario base Salario base Salario base

Barras americanas

Barman 133.140

Segundo barman 130.233

Axudante de barman 127.301

Aprendiz menor de 18 anos 85.685

SECCIÓN sexta Salas de festas e té, discotecas, tablaos e salóns de baile

Categorías profesionais

Salario base Especial

Salario base Primeira

Salario base Segunda

Salario base Terceira

Salario base Cuarta

Persoal administrativo Contable

133.140

126.365

117.845

115.324

Caixeiro e vendedor de entradas

124.816

122.053

115.551

115.324

Auxiliar de oficina

119.205

115.551

115.551

115.324

Persoal de mostrador

Primeiro encargado de mostrador

133.143

126.367

122.054

117.845

115.324

Segundo encargado de mostrador

130.233

124.654

120.749

116.202

Dependente de primeira

127.516

122.593

120.742

116.100

115.324

Dependiente de segunda

124.816

122.464

119.257

115.551

115.324

Barras americanas Barman

116.339

113.501

113.501

Segundo barman

115.026

113.501

113.501

Axudante de barman

115.026

113.501

89.894

Aprendiz menor de

18 anos

84.532

84.532

84.532

Persoal de sala Primeiro xefe de sala

131.032

124.365

Segundo xefe de sala

128.180

122.460

Camareiro

122.617

118.839

113.317

113.317

Axudante de camareiro

114.461

113.317

113.317

113.317

Aprendiz

84.532

84.532

84.532

84.532

Persoal vario Reposteiro

122.927

120.750

115.324

115.324

Axudante reposteiro

116.297

115.324

115.324

115.324

Cafeteiro

119.203

116.683

115.324

Bodegueiro

119.203

116.683

Telefonista

116.297

115.324

115.324

115.324

Porteiro recibidor e de servicios

116.297

115.324

Lenceira

119.203

116.685

115.324

115.292

Vixilante de noite

116.297

115.324

115.324

115.324

Ascensorista

116.297

115.324

Mozo dos recados maior de 18 anos

115.324

115.324

115.324

115.324

Encargado fregadores, fregador

115.324

115.324

115.324

115.324

Fregador ½ xornada

57.787

57.787

57.787

57.787

SECCIÓN sétima Tabernas que non serven comidas

Categorías profesionais Salario base

Dependenta de primeira 115.324

Dependenta de segunda 115.324

Aprendiz de segundo ano 85.890

Aprendiz de primeiro ano 73.696

SECCIÓN oitava Casinos

Categorías profesionais

Salario base Primeira

Salario base Segunda

Salario base Terceira

Salario base Cuarta

Persoal de oficina e contabilidade

Xefe de primeira

133.140

119.598

118.608

116.877

Xefe segunda

130.233

124.816

120.750

116.877

Oficial de primeira

127.516

122.491

119.203

116.100

Oficial de segunda

124.816

120.750

117.845

115.324

Auxiliar

121.923

118.818

116.485

115.324

Aspirante de 17 anos

119.284

116.877

115.137

113.197

Aspirante de 16 anos

116.297

115.137

113.780

112.230

Persoal subalterno Cobrador

124.816

120.750

117.845

115.324

Conserxe

127.516

122.491

119.224

115.324

Axudante de conserxe

124.816

120.750

117.845

115.324

Telefonista-porteiro accesos

121.897

117.231

116.485

Porteiro de servicios

121.897

117.231

116.485

115.324

Ordenanza de salón/xardineiro

121.897

117.231

116.485

115.324

Vixilante de noite/mozo dos recados) 18 anos

121.897

117.231

116.485

115.324

Limpadora

115.324

115.324

115.324

115.324

Limpadora ½ xornada

57.787

57.787

57.787

57.787

SECCIÓN novena Billares e salóns recreativos

Categorías profesionais Salario base

Encargado de sala 126.748

Mozo de billar ou salón 120.750

Axudante 115.324

Mozo dos recados, aprendiz de 18 anos 115.324

Limpadora 115.324

Limpadora ½ xornada 57.787