Revision. Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

Sector Provincial. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2007

Volver al Convenio

  • Boletín Oficial de A Coruña nº 135 del 18/07/2017

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña comision mixta paritaria comision paritaria comision paritaria mixta comisiones mixtas paritarias comisiones paritarias comisiones paritarias mixtas organo paritario sectorial nomina nominas recibo de salario recibo justificativo del pago de salarios recibo salarial recibos de salarios recibos salariales 15000745011981 1500745 Alojamiento Coruña Bares Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Catering Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Discotecas Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Hosteleria Hostelería Hoteles Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Restaurantes Coruña Tabernas Coruña Visto o expediente do convenio colectivo do sector de Hostalería da provincia da Coruña (código de convenio 15000745011981), que subscribiu a... ...Permiso laboral retribuido Formación profesional Salario base Comisión negociadora Contrato de trabajo de duración determinada Incremento salarial Complemento ad personam Cómputo de horas extraordinarias Interinidad Excedencia voluntaria Periodo de excedencia Finalización del período de consultas Descanso semanal Recibo de salarios Comisión Paritaria Recibo de salarios...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 94 del 20/05/2014

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolucion da Xefatura Territorial da Coruña pola que se ordena o rexistro e publicacion das taboas salariais para o ano 2013 do convenio colectivo de traballo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo 15000745011981 HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 165 del 30/08/2013

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolucion de inscripcion e publicacion do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo nº15000745011981 HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 214 del 10/11/2011

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña acuerdos colectivos laborales acuerdo colectivo laboral pacto colectivo laboral convenios colectivos de trabajo convenio colectivo laboral convenios colectivos convenio colectivo de trabajo 15000745011981 1500745 Hostelería Hosteleria Restaurantes Coruña Hoteles Coruña Discotecas Coruña Alojamiento Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Tabernas Coruña Catering Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Bares Coruña Vistas as táboas salariais definitivas para o ano 2010 do convenio colectivo provincial de hostalaría da provincia da Coruña, aprobadas pola comisión... ...Convenio colectivo Convenio colectivo...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 66 del 12/04/2010

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Acordo de modificacion da revision salarial do convenio colectivo do sector de hosteleria HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 63 del 15/03/2008

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Revision salarial para o exercicio 2007, do convenio colectivo do sector de hostalaria (Codigo de Convenio n 1500745) HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 67 del 22/03/2006

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Revision salarial e modificacion dos artigos 6, 19 e 20 do convenio colectivo do sector de hostaleria, Codigo de Convenio nº 1500745 HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Diario Oficial de Galicia nº 135 del 14/07/2005

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña 15000745011981 1500745 Hostelería Hosteleria Restaurantes Coruña Hoteles Coruña Discotecas Coruña Alojamiento Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Tabernas Coruña Catering Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Bares Coruña Visto o expediente da revisión salarial do convenio colectivo do sector de hostalaría, que tivo entrada nesta delegación provincial o día 16-5-2005 e... ...Depósito de convenios colectivos Comisión negociadora...
  • Diario Oficial de Galicia nº 78 del 23/04/2004

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolución do 29 de marzo de 2004, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial para os anos 2003 e 2004 do convenio colectivo do sector de hostalaría. HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Diario Oficial de Galicia nº 71 del 10/04/2001

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolución do 16 de febreiro de 2001, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial correspondente ó ano 2000 do convenio colectivo do sector da hostalería da provincia da Coruña. HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Diario Oficial de Galicia nº 7600 del 18/04/2000

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña comision paritaria comisiones paritarias comisiones mixtas paritarias comision mixta paritaria comision paritaria mixta comisiones paritarias mixtas organo paritario sectorial 15000745011981 1500745 Hostelería Hosteleria Restaurantes Coruña Hoteles Coruña Discotecas Coruña Alojamiento Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Tabernas Coruña Catering Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Bares Coruña > Visto o texto da acta asinada o día 2 de marzo de 2000 pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña,... ...Depósito de convenios colectivos Salario base Comisión negociadora Comisión Paritaria...
  • Diario Oficial de Galicia nº 5900 del 24/03/2000

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolución do 22 de febreiro de 2000, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión das táboas salariais do ano 1999 e táboas salariais para o ano 2000 do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña. HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Diario Oficial de Galicia nº 9500 del 20/05/1999

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña 15000745011981 1500745 Hostelería Hosteleria Restaurantes Coruña Hoteles Coruña Discotecas Coruña Alojamiento Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Tabernas Coruña Catering Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Bares Coruña Visto o expediente da revisión salarial para o ano 1999 do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña que tivo entrada nesta de... ...Comisión Paritaria Depósito de convenios colectivos Comisión negociadora...
  • Diario Oficial de Galicia nº 7500 del 17/04/1996

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   .... reposteiro 16.797 111.970 Cociñeiro 16.797 111.970 Axd. Coc.– Repos. 14.988 99.919 Pinche– Fregdra. 14.657 97.700 Aprendiz 16– 18 109.778 73.189 –Persoal de operacións Xefe operacións 18.643 124.277 Supervisor 17.411 116.075 Axud. supervisor 16.181 107.870 –Persoal de sala de preparación Xefe de sala 17.411 116.075 Xefe equipo 16.797 111.970 Axd. equipo 15.566 103.772 Preparadores 16.181... ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña 15000745011981 1500745 Hostelería Hosteleria Restaurantes Coruña Hoteles Coruña Discotecas Coruña Alojamiento Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Tabernas Coruña Catering Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Bares Coruña Advertidos erros e omisións na publicación das táboas salariais do citado convenio colectivo no DOG nº 40, do 26 de febreiro, cómpre face– las oportun...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion pola que se inscribe no Rexistro e se da publicidade ao convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña 18/07/2017 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2016 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion de inscripcion e publicacion do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo nº15000745011981 Convenio afectado por 30/08/2013 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2011 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostaleria (codigo convenio 1500745) Convenio afectado por 29/09/2007 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2006 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 31 de xullo de 2003, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería. Convenio afectado por 26/09/2003 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostalería 04/09/2003 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 12 de xaneiro de 1999, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña. Convenio afectado por 17/02/1999 Diario Oficial de Galicia 01/01/1997 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 21 de decembro de 1995, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo do sector de hostelería. Convenio afectado por 26/02/1996 Diario Oficial de Galicia 01/01/1995 No Vigente

Revision salarial para o exercicio 2007, do convenio colectivo do sector de hostalaria (Codigo de Convenio n 1500745) (Boletín Oficial de A Coruña núm. 63 de 15/03/2008)

Preambulo

Visto o expediente da revisión salarial do convenio colectivo do sector de HOSTALERÍA, que tivo entrada nesta Delegación Provincial da Consellería de Traballo o día 20.2.08, e subscrito pola comisión paritaria do convenio o día 12.02.08, de conformidade co disposto no artigo 90.2 e 3 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, Real decreto 1040/81, do 22 de maio, sobre Rexistro e Depósito de Convenios Colectivos de Traballo e Real decreto 2412/82, de 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo, esta Delegación Provincial

ACORDA:

PRIMEIRO. - Ordena-la súa inscripción no Libro Rexistro de Convenios Colectivos de Traballo, obrante nesta Delegación Provincial, e notificación ás representacións económica e social da Comisión Negociadora.

SEGUNDO. - Ordena-lo depósito do citado acordo no Servizo de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (S.M.A.C).

TERCEIRO. - Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

A Coruña, 26 de febreiro de 2008

A DELEGADA PROVINCIAL

Asdo.: María Debén Alfonso

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE HOSTELERÍA DE LA CORUÑA

En La Coruña, a 12 de febrero de 2008, siendo las 17.30 horas, se reúne en los locales de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de La Coruña la citada Comisión integrada por las personas que al margen se relacionan, la cual, en uso de sus facultades, decide tomar los siguientes:PARTE SOCIAL

U.G.T.

José Luis Otero Gendre

Manuel Cabanillas Liñayo

CC.OO.

Juan Francisco Cousillas MosqueraACUERDOS

1.º. - Aprobar la revisión de las tablas salariales del año 2007.

2.º. - Establecer las tablas salariales del año 2008.

PARTE EMPRESARIAL

HOSPECO:

Anabella Olmos Mansilla

ASOCIACIÓN SANTIAGO:

José Antonio Liñares Bar

Juan Silva Alvite

ASOCIACION CORUÑA

Héctor Cañete del Campo

ASOCIACIÓN FERROL

Emilio Vázquez Rey

ASESOR PATRONAL

Enrique Comide Rodríguez

Sin más asuntos que tratar, los integrantes de esta Comisión Paritaria así lo acuerdan y firman.CONVENIO DE HOSTALERÍA DA PROVINCIA DA CORUÑA6. Retribucións.

Os traballadores que tivesen xa recoñecido o dereito da manutención e aloxamento, incrementaránselle, durante o ano 2007 a 48,11 e 13,67 euros mensuais, y durante o ano 2008 a 49,55 e 14,08 respectivamente, os salarios garantidos que figuran nas taboas citadas, sempre e cando non fagan uso de tal dereito. Durante os anos 2009 e 2010 as devanditas cantidades aumentarán nas mesmas contías cós salarios, salvo a antigüidade.12. Servicios extraordinarios.

O persoal alleo á empresa que realice servicios extraordinarios percibirá as seguintes retribucións:

Durante o ano 2007:

PERSOAL DE COCIÑA:

* Xefe de Cociña:

87,96 euros por servicio

* Cociñeiro:

68,18

* Axudante:

68,18

* Fragadora:

68,18

PERSOAL DE COMEDOR:

* Xefe de comedor:

87,96 euros por servicio

* Camareiro:

68,18

* Axudante:

68,18

Durante o ano 2008:

PERSOAL DE COCIÑA:

* Xefe de Cociña:

90,60 euros por servicio

* Cociñeiro:

70,23

* Axudante:

70,23

* Fragadora:

70,23

PERSOAL DE COMEDOR:

* Xefe de comedor:

90,60 euros por servicio

* Camareiro:

70,23

* Axudante:

70,23

Nos anos 2009 e 2010 as contías incrementaránse na mesma forma cós salarios.

Cando o persoal extra realice a faena de montaxe, percibirá por iso a cantidade de 5,28 euros durante o ano 2007, e 5,43 euros durante o ano 2008, incrementándose esa cantidade na mesma contia cós salarios.

O servicio corrente de restaurante ou limoada será retribuído con 2,13 euros de soldo inicial e tanto por cento correspondente garantido de 46,69 euros diarios durante o ano 2007 e de 2,19 euros de soldo inicial e tanto por cento correspondente garantido de 48,08 euros diarios durante o ano 2008..

Durante os anos 2009 e 2010 as contías serán incrementadas na mesma forma cós salarios.

Os servicios de esta índole fóra da localidade producirán un aumento do 50% correspondente, e sendo a cargo da empresa os portes de desplazamento, manutención e aloxamento a que houbere lugar.

TÁBOAS DO ANO 2007 ACTUALIZADAS

Incremento do 5,2% sobre as táboas do 2006SECCIÓN 1.ª

HOTEIS, HOTEIS APARTAMENTOS, HOTEIS RESIDENCIAS, HOSTAIS CATEGORIAS PROFESIONAIS

1. - Persoal de recepción, conserxería e administración.

Recepción

5 ESTRELLAS

4 ESTRELAS

3 ESTRELAS

2 ESTRELAS

1 ESTRELA

Xefe/a de recepción

1085,36

1023,04

988,54

988,54

988,54

2º Xefe/a de recepción

1051,84

1007,33

977,60

977,60

977,60

Recepcionista

1010,51

977,60

954,05

942,30

942,30

Telefonista

984,44

961,95

942,96

924,32

905,45

Conserxería

1º conserxe

1276,48

1000,19

977,60

946,23

916,44

Conserxe

1119,07

977,60

954,05

939,34

910,10

Axudante de conserxe

965,06

949,29

932,15

916,44

908,60

Auxiliar de conserxería e recepción

941,55

932,16

921,16

908,60

900,76

Administración

Xefe de administración

1085,36

1023,04

988,54

988,54

988,54

Administrativo/a

1010,55

977,60

954,05

942,39

942,39

Axudante de administrativo/a

1007,33

977,60

949,29

949,28

949,28

2. - Persoal de cociña

Xefe/a de cociña

1085,36

1023,04

992,28

959,28

921,15

2º Xefe/a de cociña

1051,84

1007,33

977,60

952,26

910,10

Xefe/a de partida

1010,51

977,60

954,05

942,39

909,32

Cociñeiro/a

984,44

961,92

943,46

924,32

905,44

Reposteiro/a

996,55

977,60

949,29

949,29

949,29

Axudante de cociña

941,55

932,15

921,16

908,60

900,76

Auxiliar de cociña

900,76

900,76

900,76

900,76

900,76

Encargado/a de economato

981,44

961,95

943,46

943,46

943,46

Axudante de economato

941,55

932,15

921,16

921,16

921,16

3. - Persoal de comedor

Xefe/a de restaurante ou de sala

1085,36

1023,04

991,68

954,05

921,16

2º Xefe/a de restaurante ou de sala

1051,84

1007,10

977,59

946,23

916,45

Xefe/a de sector

1032,37

991,70

991,70

991,70

991,70

Camareiro/a

1010,51

989,50

955,69

932,15

932,15

Sumiller

1010,51

989,50

954,05

954,05

954,05

Axudante de camareiro/a

941,55

932,15

921,16

908,60

900,76

4. - Persoal de pisos e limpeza

Encargado/a xeral ou gobernanta/e

1051,84

1007,33

977,43

977,43

977,43

Encargado/a de sección

1008,95

977,60

954,05

934,81

924,32

Camareiro/a de pisos

941,55

932,15

921,16

921,16

921,16

Auxiliar pisos e Limpeza

941,39

932,15

921,16

921,16

921,16

5. - Servicios auxiliares

Encargado/a de mantenemento

1032,37

1032,37

1032,37

1032,37

1032,37

Especialista de mantenemento e servicios

919,54

916,44

908,60

902,35

900,76

Auxiliar de mantenemento e servicios

900,76

900,76

900,76

900,76

900,76


PRIMEIRO

Ordena-la súa inscripción no Libro Rexistro de Convenios Colectivos de Traballo, obrante nesta Delegación Provincial, e notificación ás representacións económica e social da Comisión Negociadora.


SEGUNDO

Ordena-lo depósito do citado acordo no Servizo de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (S.M.A.C).


TERCEIRO

Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

A Coruña, 26 de febreiro de 2008

A DELEGADA PROVINCIAL

Asdo.: María Debén Alfonso


ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE HOSTELERÍA DE LA CORUÑA

En La Coruña, a 12 de febrero de 2008, siendo las 17.30 horas, se reúne en los locales de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de La Coruña la citada Comisión integrada por las personas que al margen se relacionan, la cual, en uso de sus facultades, decide tomar los siguientes:

PARTE SOCIAL

U.G.T.

José Luis Otero Gendre

Manuel Cabanillas Liñayo

CC.OO.

Juan Francisco Cousillas Mosquera

ACUERDOS

1. º. - Aprobar la revisión de las tablas salariales del año 2007.

2. º. - Establecer las tablas salariales del año 2008.

PARTE EMPRESARIAL

HOSPECO:

Anabella Olmos Mansilla

ASOCIACIÓN SANTIAGO:

José Antonio Liñares Bar

Juan Silva Alvite

ASOCIACION CORUÑA

Héctor Cañete del Campo

ASOCIACIÓN FERROL

Emilio Vázquez Rey

ASESOR PATRONAL

Enrique Comide Rodríguez

CONVENIO DE HOSTALERÍA DA PROVINCIA DA CORUÑA

6. Retribucións.

Os traballadores que tivesen xa recoñecido o dereito da manutención e aloxamento, incrementaránselle, durante o ano 2007 a 48,11 e 13,67 euros mensuais, y durante o ano 2008 a 49,55 e 14,08 respectivamente, os salarios garantidos que figuran nas taboas citadas, sempre e cando non fagan uso de tal dereito. Durante os anos 2009 e 2010 as devanditas cantidades aumentarán nas mesmas contías cós salarios, salvo a antigüidade.12. Servicios extraordinarios.

O persoal alleo á empresa que realice servicios extraordinarios percibirá as seguintes retribucións:

Durante o ano 2007:

PERSOAL DE COCIÑA:

* Xefe de Cociña:

87,96 euros por servicio

* Cociñeiro:

68,18

* Axudante:

68,18

* Fragadora:

68,18

PERSOAL DE COMEDOR:

* Xefe de comedor:

87,96 euros por servicio

* Camareiro:

68,18

* Axudante:

68,18

Durante o ano 2008:

PERSOAL DE COCIÑA:

* Xefe de Cociña:

90,60 euros por servicio

* Cociñeiro:

70,23

* Axudante:

70,23

* Fragadora:

70,23

PERSOAL DE COMEDOR:

* Xefe de comedor:

90,60 euros por servicio

* Camareiro:

70,23

* Axudante:

70,23

Nos anos 2009 e 2010 as contías incrementaránse na mesma forma cós salarios.

Cando o persoal extra realice a faena de montaxe, percibirá por iso a cantidade de 5,28 euros durante o ano 2007, e 5,43 euros durante o ano 2008, incrementándose esa cantidade na mesma contia cós salarios.

O servicio corrente de restaurante ou limoada será retribuído con 2,13 euros de soldo inicial e tanto por cento correspondente garantido de 46,69 euros diarios durante o ano 2007 e de 2,19 euros de soldo inicial e tanto por cento correspondente garantido de 48,08 euros diarios durante o ano 2008..

Durante os anos 2009 e 2010 as contías serán incrementadas na mesma forma cós salarios.

Os servicios de esta índole fóra da localidade producirán un aumento do 50% correspondente, e sendo a cargo da empresa os portes de desplazamento, manutención e aloxamento a que houbere lugar.

TÁBOAS DO ANO 2007 ACTUALIZADAS

Incremento do 5,2% sobre as táboas do 2006SECCIÓN 1. ª

HOTEIS, HOTEIS APARTAMENTOS, HOTEIS RESIDENCIAS, HOSTAIS CATEGORIAS PROFESIONAIS

1. - Persoal de recepción, conserxería e administración.

Recepción

5 ESTRELLAS

4 ESTRELAS

3 ESTRELAS

2 ESTRELAS

1 ESTRELA

Xefe/a de recepción

1085,36

1023,04

988,54

988,54

988,54

2º Xefe/a de recepción

1051,84

1007,33

977,60

977,60

977,60

Recepcionista

1010,51

977,60

954,05

942,30

942,30

Telefonista

984,44

961,95

942,96

924,32

905,45

Conserxería

1º conserxe

1276,48

1000,19

977,60

946,23

916,44

Conserxe

1119,07

977,60

954,05

939,34

910,10

Axudante de conserxe

965,06

949,29

932,15

916,44

908,60

Auxiliar de conserxería e recepción

941,55

932,16

921,16

908,60

900,76

Administración

Xefe de administración

1085,36

1023,04

988,54

988,54

988,54

Administrativo/a

1010,55

977,60

954,05

942,39

942,39

Axudante de administrativo/a

1007,33

977,60

949,29

949,28

949,28

2. - Persoal de cociña

Xefe/a de cociña

1085,36

1023,04

992,28

959,28

921,15

2º Xefe/a de cociña

1051,84

1007,33

977,60

952,26

910,10

Xefe/a de partida

1010,51

977,60

954,05

942,39

909,32

Cociñeiro/a

984,44

961,92

943,46

924,32

905,44

Reposteiro/a

996,55

977,60

949,29

949,29

949,29

Axudante de cociña

941,55

932,15

921,16

908,60

900,76

Auxiliar de cociña

900,76

900,76

900,76

900,76

900,76

Encargado/a de economato

981,44

961,95

943,46

943,46

943,46

Axudante de economato

941,55

932,15

921,16

921,16

921,16

3. - Persoal de comedor

Xefe/a de restaurante ou de sala

1085,36

1023,04

991,68

954,05

921,16

2º Xefe/a de restaurante ou de sala

1051,84

1007,10

977,59

946,23

916,45

Xefe/a de sector

1032,37

991,70

991,70

991,70

991,70

Camareiro/a

1010,51

989,50

955,69

932,15

932,15

Sumiller

1010,51

989,50

954,05

954,05

954,05

Axudante de camareiro/a

941,55

932,15

921,16

908,60

900,76

4. - Persoal de pisos e limpeza

Encargado/a xeral ou gobernanta/e

1051,84

1007,33

977,43

977,43

977,43

Encargado/a de sección

1008,95

977,60

954,05

934,81

924,32

Camareiro/a de pisos

941,55

932,15

921,16

921,16

921,16

Auxiliar pisos e Limpeza

941,39

932,15

921,16

921,16

921,16

5. - Servicios auxiliares

Encargado/a de mantenemento

1032,37

1032,37

1032,37

1032,37

1032,37

Especialista de mantenemento e servicios

919,54

916,44

908,60

902,35

900,76

Auxiliar de mantenemento e servicios

900,76

900,76

900,76

900,76

900,76

SECCIÓN 2. ª

PENSIONES Y POSADAS

(Desaparecen "fondas" y "casas de huéspedes")

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1. - Persoal de comedor

3 ESTRELAS

2 ESTRELAS

1 ESTRELA

Xefe/a de restaurante ou sala

954,05

946,23

921,16

2º Xefe/a de restaurante ou sala

941,55

932,15

932,15

Camareiro/a

932,15

908,60

908,60

Axudante de camareiro/a

910,56

900,76

900,76

2. - Persoal de recepción e conserxería

Recepcionista

932,15

905,44

905,44

Telefonista

924,32

905,44

905,44

1º Conserxe

946,23

916,45

916,45

Conserxe

932,15

910,10

900,76

Axudante de conserxe

924,32

924,32

924,32

Auxiliar de recepción e conserxeria

924,32

924,32

924,32

3. - Persoal de administración

Xefe/a de administración

932,15

932,15

932,15

Administrativo/a

932,15

932,15

932,15

Axudante administrativo/a

924,32

924,32

924,32

4. - Persoal de cociña

Xefe/a de cociña

921,38

921,16

921,16

Xefe/a de partida

910,65

910,10

910,10

Cociñeiro/a

919,00

908,60

908,60

Axudante de cociña

905,62

900,76

900,76

5. - Persoal de pisos e limpeza

Encargado/a xeral

922,56

905,35

902,35

Encargado/a de sección

909,00

908,60

908,60

Camareiro/a de pisos

908,60

900,76

900,76

Auxiliar de pisos e Limpeza

896,29

896,29

896,29

6. - Servicios auxiliares

Especialista de mantenemento e servicios

908,60

900,76

900,76

Auxiliar de mantenemento e servicios

900,76

900,76

900,76

SECCIÓN 3. ª

RESTAURANTES, CASA DE COMIDAS E TABERNAS QUE SERVEN COMIDAS

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1. - Personal vario

LUXO

PRIMEIRA

SEGUNDA

TERCEIRA

CUARTA

Xefe/a de administración

1085,36

988,54

988,54

988,54

988,54

Administrativo/a

1051,56

977,60

977,60

977,60

977,60

Axudante administrativo/a

1010,51

958,76

958,76

958,76

958,76

Telefonista

986,98

943,07

917,52

917,52

917,52

Encargado/a de sección de lencería e limpeza

1010,51

958,76

932,15

921,27

908,60

Auxiliar de lencería e limpeza

900,76

900,76

900,76

900,76

900,76

2. - Personal de cociña

Xefe/a de cociña

1085,36

988,58

946,23

921,16

921,16

2º xefe/a de cociña

1075,66

977,60

939,94

910,10

910,10

Xefe/a de partida

1010,51

954,05

932,97

921,16

921,16

Cociñeiro/a

986,98

943,07

910,10

906,48

906,48

Axudante de cociña

941,55

921,16

908,60

900,76

900,76

Reposteiro/a

1010,51

954,05

954,05

954,05

954,05

Auxiliar de cociña

900,76

900,76

900,76

900,76

900,76

Encargado/a de economato e bodega

985,26

942,96

905,44

905,44

905,44

3. - Personal de comedor

Xefe/a de restaurante ou sala

1085,36

988,35

954,05

931,80

931,80

2º xefe/a de restaurante uo sala

1051,88

982,21

946,23

916,44

916,44

Xefe/a de sector

1032,37

1032,37

1032,37

1032,37

1032,37

Camareriro/a

1010,51

958,95

932,15

922,68

921,16

Sumiller

1010,51

954,05

954,05

954,05

954,05

Axudante de camareiro/a

941,55

921,16

908,60

908,60

908,60

CATERING

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1. - Persoal de cociña

CATEGORIA UNICA

Xefe/a de cociña

1187,63

2º xefe/a de cociña

1147,87

Xefe/a de partida

1109,26

Reposteiro/a

1109,26

Cociñeiro/a

1070,04

Axudante de cociña

954,87

2. - Persoal de operacións

Xefe/a de operacions

1187,63

Supervisor/a

1109,26

Axudante de supervisor/a

1030,84

3. - Persoal sala preparación

Xefe/a de sala

1109,26

Xefe/a de equipo

1070,04

Auxiliar de equipo

991,68

Preparadores/as

1030,84

Auxiliar de preparación

952,48

SECCIÓN 4. ª

CAFETERÍAS

(Se ha dado especial importancia a las cafeterías de una taza)

CATEGORIAS PROFESIONAIS

Persoal vario

3 TAZA

2 TAZA

1 TAZA

1º encargado/a

1071,62

1023,04

980,67

2º encargado/a

1054,36

1008,61

980,67

Camareiro/a

1032,37

991,68

966,60

Axudante de camareiro/a

1010,51

977,60

954,05

Cociñeiro/a

986,98

942,04

933,65

Axudante de cociña

941,55

933,65

933,65

Reposteiro/a

1010,51

977,59

954,05

Encargado/a de almacén

941,55

933,65

933,65

Fregador/a, limpador/a

933,65

933,65

933,65

Administrativo/a

1032,37

1032,37

1032,37

SECCIÓN 5. ª

CAFÉ-BARES, CHOCOLATERIAS, HELADERIAS

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1. - Persoal de mostrador

ESPECIAL

PRIMEIRA

SEGUNDA

TERCEIRA

CUARTA

Encargado/a xeral

1077,90

1023,04

988,54

954,05

933,65

2º encargado/a xeral

1054,36

1007,33

977,60

946,55

946,55

Camareiro/a

1032,37

991,68

965,06

933,65

933,65

2. - Personal de sala

Camareiro/a

1032,38

991,68

966,60

939,94

933,65

Axudante de camarero/a

1010,51

977,60

953,59

933,65

933,65

3. - Personal vario

Xefe/a de cociña

1027,90

988,54

954,05

933,65

933,65

Cociñeiro/a

948,19

941,39

933,65

933,65

933,65

Axudante de cociña

941,55

933,65

933,65

933,65

933,65

Reposteiro/a

1010,51

977,60

954,05

933,65

933,65

Fregador/a, limpiador/a

933,65

933,65

933,65

933,65

933,65

Administrativo/a

1010,51

977,60

977,60

977,60

977,60

BARRAS AMERICANAS

Barman

1077,90

1077,90

1077,90

1077,90

1077,90

Axudante de barman

1030,63

1030,63

1030,63

1030,63

1030,63

SECCIÓN 6. ª

SALAS DE FESTA E TÉ, DISCOTECAS, TABLAOS E SALÓNS DE BAILE

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1. - Persoal administrativo

ESPECIAL

PRIMEIRA

SEGUNDA

TERCEIRA

CUARTA

Administrativo/a

1077,90

1023,04

954,05

933,65

933,65

2. - Persoal de mostrador

1º encargado/a

1077,90

1023,06

988,15

954,05

933,65

2º encargado/a

1054,36

1009,21

977,59

940,77

940,77

Camareiro/a

1032,37

992,52

977,52

939,94

933,65

Axudante de camareiro/a

1010,51

991,46

965,50

935,49

933,65

3. - Persoal de sala

Encargado/a

1060,84

1006,87

1006,87

1006,87

1006,87

2º Encargado/a

1037,74

991,44

991,44

991,44

991,44

Camareiro/a

1032,37

992,52

977,51

939,96

933,65

Axudante de camareiro/a

1010,51

991,46

965,50

935,49

933,65

4. - Persoal vario

Reposteiro/a

995,22

977,60

933,65

933,65

933,65

Porteiro/a

941,55

933,65

933,65

933,65

933,65

Fregador/a, limpiador/a

933,65

933,65

933,65

933,65

933,65

SECCIÓN 7. ª

TABERNAS QUE NO SIRVEN COMIDAS

CATEGORIAS PROFESIONAIS

CATEGORIA UNICA

Camarero/a

933,65

Axudante de camarero/a

933,65

SECCION 8. ª

BILLARES Y SALONES RECREATIVOS

Esta sección era la antigua 9. ª; Sustituye a "casinos", que desaparece

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

CATEGORIA UNICA

Encargado/a

1026,15

Mozo/a de billar ou salón

977,60

Axudante

933,65

Limpiador/a

933,65

TÁBOAS DO ANO 2008 ACTUALIZADAS

Incremento do 3% sobre as táboas do 2007

SECCIÓN 1. ª

HOTEIS, HOTEIS APARTAMENTOS, HOTEIS RESIDENCIAS, HOSTAIS

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1. - Persoal de recepción, conserxería e administración

Recepción

5 ESTRELLAS

4 ESTRELAS

3 ESTRELAS

2 ESTRELAS

1 ESTRELA

Xefe/a de recepción

1117,92

1053,73

1018,20

1018,20

1018,20

2º xefe/a de recepción

1083,40

1037,55

1006,93

1006,93

1006,93

Recepcionista

1040,83

1006,93

982,67

970,57

970,57

Telefonista

1013,97

990,81

971,25

952,05

932,61

Conserxería

1º conserxe

1314,77

1030,20

1006,93

974,62

943,93

Conserxe

1152,64

1006,93

982,67

967,52

937,40

Axudante de conserxe

994,01

977,77

960,11

943,93

935,86

Auxiliar de conserxería e recepción

969,80

960,12

948,79

935,86

927,78

Administración

Xefe de administración

1117,92

1053,73

1018,20

1018,20

1018,20

Administrativo/a

1040,87

1006,93

982,67

970,66

970,66

Axudante de administrativo/a

1037,55

1006,93

977,77

977,76

977,76

2. - Persoal de cociña

Xefe/a de cociña

1117,92

1053,73

1022,05

988,06

948,78

2º Xefe/a de cociña

1083,40

1037,55

1006,93

980,83

937,40

Xefe/a de partida

1040,83

1006,93

982,67

970,66

936,60

Cociñeiro/a

1013,97

990,78

971,76

952,05

932,60

Reposteiro/a

1026,45

1006,93

977,77

977,77

977,77

Axudante de cociña

969,80

960,11

948,79

935,86

927,78

Auxiliar de cociña

927,78

927,78

927,78

927,78

927,78

Encargado/a de economato

1010,88

990,81

971,76

971,76

971,76

Axudante de economato

969,80

960,11

948,79

948,79

948,79

3. - Persoal de comedor

Xefe/a de restaurante ou de sala

1117,92

1053,73

1021,43

982,67

948,79

2º xefe/a de restaurante ou de sala

1083,40

1037,31

1006,92

974,62

943,94

Xefe/a de sector

1063,34

1021,45

1021,45

1021,45

1021,45

Camareiro/a

1040,83

1019,19

984,36

960,11

960,11

Sumiller

1040,83

1019,19

982,67

982,67

982,67

Axudante de camareiro/a

969,80

960,11

948,79

935,86

927,78

4. - Persoal de pisos e limpeza

Encargado/a xeral ou gobernanta/e

1083,40

1037,55

1006,75

1006,75

1006,75

Encargado/a de sección

1039,22

1006,93

982,67

962,85

952,05

Camareiro/a de pisos

969,80

960,11

948,79

948,79

948,79

Auxiliar pisos e limpeza

969,63

960,11

948,79

948,79

948,79

5. - Servicios auxiliares

Encargado/a de mantenemento

1063,34

1063,34

1063,34

1063,34

1063,34

Especialista de mantenemento e servicios

947,13

943,93

935,86

929,42

927,78

Auxiliar de mantenemento e servicios

927,78

927,78

927,78

927,78

927,78

SECCIÓN 2. ª

PENSIONES Y POSADAS

(Desaparecen "fondas" y "casas de huéspedes")

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1. - Persoal de comedor

3 ESTRELAS

2 ESTRELAS

1 ESTRELA

Xefe/a de restaurante ou sala

982,67

974,62

948,79

2º xefe/a de restaurante ou sala

969,80

960,11

960,11

Camareiro/a

960,11

935,86

935,86

Axudante de camareiro/a

937,88

927,78

927,78

2. - Persoal de recepción e conserxería

Recepcionista

960,11

932,60

932,60

Telefonista

952,05

932,60

932,60

1º conserxe

974,62

943,94

943,94

Conserxe

960,11

937,40

927,78

Axudante de conserxe

952,05

952,05

952,05

Auxiliar de recepción e conserxeria

952,05

952,05

952,05

3. - Persoal de administración

Xefe/a de administración

960,11

960,11

960,11

Administrativo/a

960,11

960,11

960,11

Axudante administrativo/a

952,05

952,05

952,05

4. - Persoal de cociña

Xefe/a de cociña

949,02

948,79

948,79

Xefe/a de partida

937,97

937,40

937,40

Cociñeiro/a

946,57

935,86

935,86

Axudante de cociña

932,79

927,78

927,78

5. - Persoal de pisos e limpeza

Encargado/a xeral

950,24

932,51

929,42

Encargado/a de sección

936,27

935,86

935,86

Camareiro/a de pisos

935,86

927,78

927,78

Auxiliar de pisos e Limpeza

923,18

923,18

923,18

6. - Servicios auxiliares

Especialista de mantenemento e servicios

935,86

927,78

927,78

Auxiliar de mantenemento e servicios

927,78

927,78

927,78

SECCIÓN 3. ª

RESTAURANTES, CASA DE COMIDAS E TABERNAS QUE SERVEN COMIDAS

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1. - Personal vario

LUXO

PRIMEIRA

SEGUNDA

TERCEIRA

CUARTA

Xefe/a de administración

1117,92

1018,20

1018,20

1018,20

1018,20

Administrativo/a

1083,11

1006,93

1006,93

1006,93

1006,93

Axudante administrativo/a

1040,83

987,52

987,52

987,52

987,52

Telefonista

1016,59

971,36

945,05

945,05

945,05

Encargado/a de sección de lencería e limpeza

1040,83

987,52

960,11

948,91

935,86

Auxiliar de lencería e limpeza

927,78

927,78

927,78

927,78

927,78

2. - Personal de cociña

Xefe/a de cociña

1117,92

1018,24

974,62

948,79

948,79

2º xefe/a de cociña

1107,93

1006,93

968,14

937,40

937,40

Xefe/a de partida

1040,83

982,67

960,96

948,79

948,79

Cociñeiro/a

1016,59

971,36

937,40

933,67

933,67

Axudante de cociña

969,80

948,79

935,86

927,78

927,78

Reposteiro/a

1040,83

982,67

982,67

982,67

982,67

Auxiliar de cociña

927,78

927,78

927,78

927,78

927,78

Encargado/a de economato e bodega

1014,82

971,25

932,60

932,60

932,60

3. - Personal de comedor

Xefe/a de restaurante ou sala

1117,92

1018,00

982,67

959,75

959,75

2º Xefe/a de restaurante uo sala

1083,44

1011,68

974,62

943,93

943,93

Xefe/a de sector

1063,34

1063,34

1063,34

1063,34

1063,34

Camareriro/a

1040,83

987,72

960,11

950,36

948,79

Sumiller

1040,83

982,67

982,67

982,67

982,67

Axudante de camareiro/a

969,80

948,79

935,86

935,86

935,86

CATERING

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1. - Persoal de cociña

CATEGORIA UNICA

Xefe/a de cociña

1223,26

2º Xefe/a de cociña

1182,31

Xefe/a de partida

1142,54

Reposteiro/a

1142,54

Cociñeiro/a

1102,14

Axudante de cociña

983,52

2. - Persoal de operacións

Xefe/a de operacions

1223,26

Supervisor/a

1142,54

Axudante de supervisor/a

1061,77

3. - Persoal sala preparación

Xefe/a de sala

1142,54

Xefe/a de equipo

1102,14

Auxiliar de equipo

1021,43

Preparadores/as

1061,77

Auxiliar de preparación

981,05

SECCIÓN 4. ª

CAFETERÍAS

(Se ha dado especial importancia a las cafeterías de una taza)

CATEGORIAS PROFESIONAIS

Persoal vario

3 TAZA

2 TAZA

1 TAZA

1º encargado/a

1103,77

1053,73

1010,09

2º encargado/a

1085,99

1038,87

1010,09

Camareiro/a

1063,34

1021,43

995,60

Axudante de camareiro/a

1040,83

1006,93

982,67

Cociñeiro/a

1016,59

970,30

961,66

Axudante de cociña

969,80

961,66

961,66

Reposteiro/a

1040,83

1006,92

982,67

Encargado/a de almacén

969,80

961,66

961,66

Fregador/a, limpador/a

961,66

961,66

961,66

Administrativo/a

1063,34

1063,34

1063,34

SECCIÓN 5. ª

CAFÉ-BARES, CHOCOLATERIAS, HELADERIAS

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1. - Persoal de mostrador

ESPECIAL

PRIMEIRA

SEGUNDA

TERCEIRA

CUARTA

Encargado/a xeral

1110,24

1053,73

1018,20

982,67

961,66

2º encargado/a xeral

1085,99

1037,55

1006,93

974,95

974,95

Camareiro/a

1063,34

1021,43

994,01

961,66

961,66

2. - Personal de sala

Camareiro/a

1063,35

1021,43

995,60

968,14

961,66

Axudante de Camarero/a

1040,83

1006,93

982,20

961,66

961,66

3. - Personal vario

Xefe/a de cociña

1058,74

1018,20

982,67

961,66

961,66

Cociñeiro/a

976,64

969,63

961,66

961,66

961,66

Axudante de cociña

969,80

961,66

961,66

961,66

961,66

Reposteiro/a

1040,83

1006,93

982,67

961,66

961,66

Fregador/a, limpiador/a

961,66

961,66

961,66

961,66

961,66

Administrativo/a

1040,83

1006,93

1006,93

1006,93

1006,93

BARRAS AMERICANAS

Barman

1110,24

1110,24

1110,24

1110,24

1110,24

Axudante de barman

1061,55

1061,55

1061,55

1061,55

1061,55

SECCIÓN 6. ª

SALAS DE FESTA E TÉ, DISCOTECAS, TABLAOS E SALÓNS DE BAILE

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1. - Persoal administrativo

ESPECIAL

PRIMEIRA

SEGUNDA

TERCEIRA

CUARTA

Administrativo/a

1110,24

1053,73

982,67

961,66

961,66

2. - Persoal de mostrador

1º encargado/a

1110,24

1053,75

1017,79

982,67

961,66

2º encargado/a

1085,99

1039,49

1006,92

968,99

968,99

Camareiro/a

1063,34

1022,30

1006,85

968,14

961,66

Axudante de camareiro/a

1040,83

1021,20

994,47

963,55

961,66

3. - Persoal de sala

Encargado/a

1092,67

1037,08

1037,08

1037,08

1037,08

2º encargado/a

1068,87

1021,18

1021,18

1021,18

1021,18

Camareiro/a

1063,34

1022,30

1006,84

968,16

961,66

Axudante de camareiro/a

1040,83

1021,20

994,47

963,55

961,66

4. - Persoal vario

Reposteiro/a

1025,08

1006,93

961,66

961,66

961,66

Porteiro/a

969,80

961,66

961,66

961,66

961,66

Fregador/a, limpiador/a

961,66

961,66

961,66

961,66

961,66

SECCIÓN 7. ª

TABERNAS QUE NO SIRVEN COMIDAS

CATEGORIAS PROFESIONAIS

CATEGORIA UNICA

Camarero/a

961,66

Axudante de camarero/a

961,66

SECCION 8. ª

BILLARES Y SALONES RECREATIVOS

Esta sección era la antigua 9. ª; Sustituye a "casinos", que desaparece

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

CATEGORIA UNICA

Encargado/a.

1056,93

Mozo/a.de.billar.ou.salón.

1006,93

Axudante.

961,66

Limpiador/a.

961,66

Copyright © 2008 Iberley Información Legal S.L.