Revision. Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

Sector Provincial. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2010

Volver al Convenio

  • Boletín Oficial de A Coruña nº 135 del 18/07/2017

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña comision mixta paritaria comision paritaria comision paritaria mixta comisiones mixtas paritarias comisiones paritarias comisiones paritarias mixtas organo paritario sectorial nomina nominas recibo de salario recibo justificativo del pago de salarios recibo salarial recibos de salarios recibos salariales 15000745011981 1500745 Alojamiento Coruña Bares Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Catering Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Discotecas Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Hosteleria Hostelería Hoteles Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Restaurantes Coruña Tabernas Coruña Visto o expediente do convenio colectivo do sector de Hostalería da provincia da Coruña (código de convenio 15000745011981), que subscribiu a... ...Permiso laboral retribuido Formación profesional Salario base Comisión negociadora Contrato de trabajo de duración determinada Incremento salarial Complemento ad personam Cómputo de horas extraordinarias Interinidad Excedencia voluntaria Periodo de excedencia Finalización del período de consultas Descanso semanal Recibo de salarios Comisión Paritaria Recibo de salarios...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 94 del 20/05/2014

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolucion da Xefatura Territorial da Coruña pola que se ordena o rexistro e publicacion das taboas salariais para o ano 2013 do convenio colectivo de traballo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo 15000745011981 HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 165 del 30/08/2013

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolucion de inscripcion e publicacion do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo nº15000745011981 HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 214 del 10/11/2011

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña acuerdos colectivos laborales acuerdo colectivo laboral pacto colectivo laboral convenios colectivos de trabajo convenio colectivo laboral convenios colectivos convenio colectivo de trabajo 15000745011981 1500745 Hostelería Hosteleria Restaurantes Coruña Hoteles Coruña Discotecas Coruña Alojamiento Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Tabernas Coruña Catering Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Bares Coruña Vistas as táboas salariais definitivas para o ano 2010 do convenio colectivo provincial de hostalaría da provincia da Coruña, aprobadas pola comisión... ...Convenio colectivo Convenio colectivo...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 66 del 12/04/2010

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Acordo de modificacion da revision salarial do convenio colectivo do sector de hosteleria HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 63 del 15/03/2008

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Revision salarial para o exercicio 2007, do convenio colectivo do sector de hostalaria (Codigo de Convenio n 1500745) HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 67 del 22/03/2006

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Revision salarial e modificacion dos artigos 6, 19 e 20 do convenio colectivo do sector de hostaleria, Codigo de Convenio nº 1500745 HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Diario Oficial de Galicia nº 135 del 14/07/2005

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña 15000745011981 1500745 Hostelería Hosteleria Restaurantes Coruña Hoteles Coruña Discotecas Coruña Alojamiento Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Tabernas Coruña Catering Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Bares Coruña Visto o expediente da revisión salarial do convenio colectivo do sector de hostalaría, que tivo entrada nesta delegación provincial o día 16-5-2005 e... ...Depósito de convenios colectivos Comisión negociadora...
  • Diario Oficial de Galicia nº 78 del 23/04/2004

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolución do 29 de marzo de 2004, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial para os anos 2003 e 2004 do convenio colectivo do sector de hostalaría. HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Diario Oficial de Galicia nº 71 del 10/04/2001

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolución do 16 de febreiro de 2001, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial correspondente ó ano 2000 do convenio colectivo do sector da hostalería da provincia da Coruña. HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Diario Oficial de Galicia nº 7600 del 18/04/2000

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña comision paritaria comisiones paritarias comisiones mixtas paritarias comision mixta paritaria comision paritaria mixta comisiones paritarias mixtas organo paritario sectorial 15000745011981 1500745 Hostelería Hosteleria Restaurantes Coruña Hoteles Coruña Discotecas Coruña Alojamiento Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Tabernas Coruña Catering Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Bares Coruña > Visto o texto da acta asinada o día 2 de marzo de 2000 pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña,... ...Depósito de convenios colectivos Salario base Comisión negociadora Comisión Paritaria...
  • Diario Oficial de Galicia nº 5900 del 24/03/2000

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolución do 22 de febreiro de 2000, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión das táboas salariais do ano 1999 e táboas salariais para o ano 2000 do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña. HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Diario Oficial de Galicia nº 9500 del 20/05/1999

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña 15000745011981 1500745 Hostelería Hosteleria Restaurantes Coruña Hoteles Coruña Discotecas Coruña Alojamiento Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Tabernas Coruña Catering Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Bares Coruña Visto o expediente da revisión salarial para o ano 1999 do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña que tivo entrada nesta de... ...Comisión Paritaria Depósito de convenios colectivos Comisión negociadora...
  • Diario Oficial de Galicia nº 7500 del 17/04/1996

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   .... reposteiro 16.797 111.970 Cociñeiro 16.797 111.970 Axd. Coc.– Repos. 14.988 99.919 Pinche– Fregdra. 14.657 97.700 Aprendiz 16– 18 109.778 73.189 –Persoal de operacións Xefe operacións 18.643 124.277 Supervisor 17.411 116.075 Axud. supervisor 16.181 107.870 –Persoal de sala de preparación Xefe de sala 17.411 116.075 Xefe equipo 16.797 111.970 Axd. equipo 15.566 103.772 Preparadores 16.181... ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña 15000745011981 1500745 Hostelería Hosteleria Restaurantes Coruña Hoteles Coruña Discotecas Coruña Alojamiento Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Tabernas Coruña Catering Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Bares Coruña Advertidos erros e omisións na publicación das táboas salariais do citado convenio colectivo no DOG nº 40, do 26 de febreiro, cómpre face– las oportun...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion pola que se inscribe no Rexistro e se da publicidade ao convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña 18/07/2017 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2016 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion de inscripcion e publicacion do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo nº15000745011981 Convenio afectado por 30/08/2013 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2011 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostaleria (codigo convenio 1500745) Convenio afectado por 29/09/2007 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2006 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 31 de xullo de 2003, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería. Convenio afectado por 26/09/2003 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostalería 04/09/2003 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 12 de xaneiro de 1999, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña. Convenio afectado por 17/02/1999 Diario Oficial de Galicia 01/01/1997 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 21 de decembro de 1995, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo do sector de hostelería. Convenio afectado por 26/02/1996 Diario Oficial de Galicia 01/01/1995 No Vigente
Resolucion de inscricion e publicacion das taboas salariais definitivas para o ano 2010 do convenio colectivo provincial de hostalaria (Boletín Oficial de A Coruña núm. 214 de 10/11/2011)

Vistas as táboas salariais definitivas para o ano 2010 do convenio colectivo provincial de hostalaría da provincia da Coruña, aprobadas pola comisión paritaria na xuntanza do día 9de marzo de 2011, e de conformidade co disposto no artigo 90.º.2 e 3.º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei do Estatuto dos traballadores,e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo,

ESTA XEFATURA DE TRABALLO E BENESTAR ACORDA:

1.º.-Ordenar a súa inscrición no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2.º.-Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da provincia da Coruña.

A Coruña, 26 de outubro de 2011.

O xefe territorial de Traballo e Benestar

Luis A. Álvarez Freijido

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE HOSTELERÍA DE LA CORUÑA

PARTE SOCIAL:

U.G.T.

José Luis Otero Gendre

CC.OO.

Juan Francisco Cousillas Mosquera

PARTE EMPRESARIAL:

HOSPECO:

Anabella Olmos Mansilla

ASOCIACIÓN SANTIAGO:

Jesús Sordo García

ASOCIACION CORUÑA:

Héctor Cañete del Campo

ASOCIACIÓN FERROL:

Emilio Vázquez Rey

En La Coruña, a 09 de marzo de 2011, siendo las 10.00 horas, en los locales de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de La Coruña, se reúne la comisión integrada por las personas que arriba se relacionan, en uso de sus respectivas facultades.

ACUERDAN

1.º.-Aprobar la revisión de las tablas salariales del año 2010, con un incremento del 4,5% sobre las tablas del 2009 (IPC Real, 3%, más 1,5 puntos).

Sin más asuntos que tratar, los integrantes de esta comisión paritaria así lo acuerdan y firman.

REVISIÓN SALARIAL 2010 DOS CONCEPTOS DE MANUTENCIÓN, ALOXAMENTO E SERVIZOS EXTRAORDINARIOS

Artigo 6.-Retribucións.

Os traballadores que tivesen xa recoñecido o dereito da manutención e aloxamento, incrementaránselle, durante o ano 2010 a 52,99 e 15,06 euros mensuais e durante o ano 2010, respectivamente, os salarios garantidos que figuran nas táboas cittadas, sempre e cando non fagan uso de tal dereito.

Artigo 12.-Servizos extraordinarios.

O persoal alleo á empresa que realice sevicios extraordinarios percibirá as seguintes retribucións.

Durante o ano 2010:

Persoal de cociña:

* Xefe de cociña: 96,88 euros por servicio

* Cociñeiro: 75,10

* Cociñeiro: 75,10

* Cociñeiro: 75,10

* Cociñeiro: 75,10

Persoal de comedor:

* Xefe de comedor: 95,09 euros por servicio

* Camareiro: 75,10

* Axudante: 75,10

Durante o ano 2009:

Persoal de cociña:

* Xefe de cociña: 94,52 euros por servicio

* Cociñeiro: 73,28

* Cociñeiro: 73,28

* Cociñeiro: 73,28

* Cociñeiro: 73,28

Cando o persoal extra realice a faena de montaxe, percibirá por iso a cantidade de 5,82 euros durante o ano 2010.

O servicio corrente de restaurante ou limonada será retribuído con 2,35 euros de soldo inicial e tanto por cento correspondente garantido de 51,42 euros diarios, durante o ano 2010.

Os servicios de esta índole fóra da localidade producirán un aumento do 50% correspondente, e sendo a cargo da empresa os portes de desprazamento, manutención e aloxamento a que houbere lugar.

Se autoriza a Cristóbal González Triñanes para que proceda a cumplimentar los trámites relativos al registro, depósito y publicación de este convenio.

TÁBOAS DO ANO 2010 ACTUALIZADAS: INCREMENTO 4,5%

CONVENIO DE HOSTALERÍA DA PROVINCIA DA CORUÑA

SECCIÓN 1.ª

HOTEIS, HOTEIS APARTAMENTOS, HOTEIS RESIDENCIAS, HOSTAIS

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

1.-Persoal de recepción, conserxería e administración.

ANO 2010

Recepción

5 ESTRELAS

4 ESTRELAS

3 ESTRELAS

2 ESTRELAS

1 ESTRELA

5 estrellas

4 estrellas

3 estrellas

2 estrellas

1 estrella

Xefe/a de recepción

1151,46

1085,34

1048,74

1048,74

1048,74

1203,274053

1134,183577

1095,93548

1095,93548

1095,9355

2.º xefe/a de recepción

1115,90

1068,68

1037,14

1037,14

1037,14

1166,112424

1116,766835

1083,806953

1083,806953

1083,807

Recepcionista

1072,05

1037,14

1012,15

999,69

999,69

1120,292312

1083,806953

1057,698469

1044,671943

1044,6719

Telefonista

1044,39

1020,53

1000,39

980,61

960,59

1091,390054

1066,456729

1045,403646

1024,738587

1003,8185

Conserxería

1.º conserxe

1354,22

1061,10

1037,14

1003,86

972,25

1415,157425

1108,851142

1083,806953

1049,0289

1016,0025

Conserxe

1187,22

1037,14

1012,15

997,18

965,53

1240,646324

1083,806953

1057,698469

1042,055552

1008,9737

Axudante de conserxe

1023,83

1007,10

988,92

972,25

963,93

1069,904601

1052,42134

1033,419242

1016,0025

1007,3108

Auxiliar de conserxería e recepción

998,89

988,93

977,26

963,93

955,62

1043,840463

1033,430328

1021,235283

1007,310758

998,61902

Administración

Xefe de administración

1151,46

1085,34

1048,74

1048,74

1048,74

1203,274053

1134,183577

1095,93548

1095,93548

1095,9355

Administrativo/a

1072,09

1037,14

1012,15

999,78

999,78

1120,336657

1083,806953

1057,698469

1044,771721

1044,7717

Axudante de administrativo/a

1068,68

1037,14

1007,10

1007,09

1007,09

1116,766835

1083,806953

1052,42134

1052,410254

1052,4103

2.-Persoal de cociña.

0

0

0

0

0

Xefe/a de cociña

1151,46

1085,34

1052,71

1017,70

977,25

1203,274053

1134,183577

1100,081795

1063,496659

1021,2242

2.º xefe/a de cociña

1115,90

1068,68

1037,14

1010,25

965,53

1166,112424

1116,766835

1083,806953

1055,714003

1008,9737

Xefe/a de partida

1072,05

1037,14

1012,15

999,78

964,70

1120,292312

1083,806953

1057,698469

1044,771721

1008,109

Cociñeiro/a

1044,39

1020,50

1000,92

980,61

960,58

1091,390054

1066,42347

1045,957966

1024,738587

1003,8075

Reposteiro/a

1057,24

1037,14

1007,10

1007,10

1007,10

1104,81569

1083,806953

1052,42134

1052,42134

1052,4213

Axudante de cociña

998,89

988,92

977,26

963,93

955,62

1043,840463

1033,419242

1021,235283

1007,310758

998,61902

Auxiliar de cociña

955,62

955,62

955,62

955,62

955,62

998,6190168

998,6190168

998,6190168

998,6190168

998,61902

Encargado/a de economato

1041,21

1020,53

1000,92

1000,92

1000,92

1088,064132

1066,456729

1045,957966

1045,957966

1045,958

Axudante de economato

998,89

988,92

977,26

977,26

977,26

1043,840463

1033,419242

1021,235283

1021,235283

1021,2353

3.-Persoal de comedor.

0

0

0

0

0

Xefe/a de restaurante ou de sala

1151,46

1085,34

1052,07

1012,15

977,26

1203,274053

1134,183577

1099,416611

1057,698469

1021,2353

2.º xefe/a de restaurante ou de sala

1115,90

1068,43

1037,13

1003,86

972,26

1166,112424

1116,511848

1083,795866

1049,0289

1016,0136

Xefe/a de sector

1095,24

1052,09

1052,09

1052,09

1052,09

1144,527193

1099,438784

1099,438784

1099,438784

1099,4388

Camareiro/a

1072,05

1049,76

1013,89

988,92

988,92

1120,292312

1096,999775

1059,516639

1033,419242

1033,4192

Sumiller

1072,05

1049,76

1012,15

1012,15

1012,15

1120,292312

1096,999775

1057,698469

1057,698469

1057,6985

Axudante de camareiro/a

998,89

988,92

977,26

963,93

955,62

1043,840463

1033,419242

1021,235283

1007,310758

998,61902

4.-Persoal de pisos e limpeza.

0

0

0

0

0

Encargado/a xeral ou gobernanta/e

1115,90

1068,68

1036,96

1036,96

1036,96

1166,112424

1116,766835

1083,618484

1083,618484

1083,6185

Encargado/a de sección

1070,40

1037,14

1012,15

991,74

980,61

1118,562832

1083,806953

1057,698469

1036,368226

1024,7386

Camareiro/a de pisos

998,89

988,92

977,26

977,26

977,26

1043,840463

1033,419242

1021,235283

1021,235283

1021,2353

Auxiliar pisos e limpeza

998,72

988,92

977,26

977,26

977,26

1043,66308

1033,419242

1021,235283

1021,235283

1021,2353

5.-Servicios auxiliares.

0

0

0

0

0

Encargado/a de mantenemento

1095,24

1095,24

1095,24

1095,24

1095,24

1144,527193

1144,527193

1144,527193

1144,527193

1144,5272

Especialista de mantenemento e servicios

975,54

972,25

963,93

957,30

955,62

1019,439285

1016,0025

1007,310758

1000,381755

998,61902

Auxiliar de mantenemento e servicios

955,62

955,62

955,62

955,62

955,62

998,6190168

998,6190168

998,6190168

998,6190168

998,61902

SECCIÓN 2.ª

PENSIÓNS E POUSADAS

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

ANO 2010

1.-Persoal de comedor

3 ESTRELAS

2 ESTRELAS

1 ESTRELA

3 estrellas

2 estrellas

1 estrella

Xefe/a de restaurante ou sala

1012,15

1003,86

977,26

1057,69847

1049,0289

1021,235283

2.º Xefe/a de restaurante ou sala

998,89

988,92

988,92

1043,84046

1033,41924

1033,419242

Camareiro/a

988,92

963,93

963,93

1033,41924

1007,31076

1007,310758

Axudante de camareiro/a

966,01

955,62

955,62

1009,48369

998,619017

998,6190168

2.-Persoal de Recepción e Conserxería.

0,00

0

0

0

Recepcionista

988,92

960,58

960,58

1033,41924

1003,80745

1003,807454

Telefonista

980,61

960,58

960,58

1024,73859

1003,80745

1003,807454

1.º conserxe

1003,86

972,26

972,26

1049,0289

1016,01359

1016,013586

Conserxe

988,92

965,53

955,62

1033,41924

1008,97372

998,6190168

Axudante de conserxe

980,61

980,61

980,61

1024,73859

1024,73859

1024,738587

Auxiliar de recepción e conserxería

980,61

980,61

980,61

1024,73859

1024,73859

1024,738587

3.-Persoal de Administración.

0

0

0

Xefe/a de administración

988,92

988,92

988,92

1033,41924

1033,41924

1033,419242

Administrativo/a

988,92

988,92

988,92

1033,41924

1033,41924

1033,419242

Axudante administrativo/a

980,61

980,61

980,61

1024,73859

1024,73859

1024,738587

4.-Persoal de cociña.

0

0

0

Xefe/a de cociña

977,49

977,26

977,26

1021,47918

1021,23528

1021,235283

Xefe/a de partida

966,11

965,53

965,53

1009,58347

1008,97372

1008,973719

Cociñeiro/a

964,36

963,93

963,93

1007,75421

1007,31076

1007,310758

Axudante de cociña

960,77

955,62

955,62

1004,00701

998,619017

998,6190168

5.-Persoal de pisos e limpeza.

0

0

0

Encargado/a xeral

978,74

960,49

957,30

1022,78738

1003,70768

1000,381755

Encargado/a de sección

964,36

963,93

963,93

1007,75421

1007,31076

1007,310758

Camareiro/a de pisos

963,93

955,62

955,62

1007,31076

998,619017

998,6190168

Auxiliar de pisos e limpeza

950,87

950,87

950,87

993,663394

993,663394

993,6633937

6.-Servicios auxiliares

0

0

0

Especialista de mantenemento e servicios

963,93

955,62

955,62

1007,31076

998,619017

998,6190168

Auxiliar de mantenemento e servicios

955,62

955,62

955,62

998,619017

998,619017

998,6190168

SECCIÓN 3.ª

RESTAURANTES, CASA DE COMIDAS E TABERNAS QUE SERVEN COMIDAS

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

ANO 2010

1.-Persoal vario.

LUJO

PRIMEIRA

SEGUNDA

TERCEIRA

CUARTA

LUJO

PRIMEIRA

SEGUNDA

TERCEIRA

CUARTA

Xefe/a de administración

1151,46

1048,74

1048,74

1048,74

1048,74

1203,274053

1095,93548

1095,93548

1095,93548

1095,9355

Administrativo/a

1115,60

1037,14

1037,14

1037,14

1037,14

1165,802004

1083,806953

1083,806953

1083,806953

1083,807

Axudante administrativo/a

1072,05

1017,15

1017,15

1017,15

1017,15

1120,292312

1062,920166

1062,920166

1062,920166

1062,9202

Telefonista

1047,09

1000,50

973,40

973,40

973,40

1094,206001

1045,525596

1017,199832

1017,199832

1017,1998

Encargado/a de sección

1072,05

1017,15

988,92

977,38

963,93

1120,292312

1062,920166

1033,419242

1021,357233

1007,3108

Lencería e limpeza

0,00

0,00

0

0

0

0

0

Auxiliar de lencería e limpeza

955,62

955,62

955,62

955,62

955,62

998,6190168

998,6190168

998,6190168

998,6190168

998,61902

2.-Personal de cociña.

0,00

0

0

0

0

0

Xefe/a de cociña

1151,46

1048,78

1003,86

977,26

977,26

1203,274053

1095,979825

1049,0289

1021,235283

1021,2353

2.º xefe/a de cociña

1141,17

1037,14

997,18

965,53

965,53

1192,52024

1083,806953

1042,055552

1008,973719

1008,9737

Xefe/a de partida

1072,05

1012,15

989,79

977,26

977,26

1120,292312

1057,698469

1034,328327

1021,235283

1021,2353

Cociñeiro/a

1047,09

1000,50

965,53

961,68

961,68

1094,206001

1045,525596

1008,973719

1004,96044

1004,9604

Axudante de cociña

998,89

977,26

963,93

955,62

955,62

1043,840463

1021,235283

1007,310758

998,6190168

998,61902

Reposteiro/a

1072,05

1012,15

1012,15

1012,15

1012,15

1120,292312

1057,698469

1057,698469

1057,698469

1057,6985

Auxiliar de cociña

955,62

955,62

955,62

955,62

955,62

998,6190168

998,6190168

998,6190168

998,6190168

998,61902

Encargado/a de economato e bodega

1045,26

1000,39

960,58

960,58

960,58

1092,299139

1045,403646

1003,807454

1003,807454

1003,8075

3.-Personal de comedor

0

0

0

0

0

Xefe/a de restaurante ou sala

1151,46

1048,54

1012,15

988,55

988,55

1203,274053

1095,724838

1057,698469

1033,031218

1033,0312

2.º xefe/a de restaurante uo sala

1115,94

1042,03

1003,86

972,25

972,25

1166,156769

1088,917786

1049,0289

1016,0025

1016,0025

Xefe/a de sector

1095,24

1095,24

1095,24

1095,24

1095,24

1144,527193

1144,527193

1144,527193

1144,527193

1144,5272

Camareriro/a

1072,05

1017,35

988,92

978,87

977,26

1120,292312

1063,130807

1033,419242

1022,920417

1021,2353

Sumiller

1072,05

1012,15

1012,15

1012,15

1012,15

1120,292312

1057,698469

1057,698469

1057,698469

1057,6985

Axudante de camareiro/a

998,89

977,26

963,93

963,93

963,93

1043,840463

1021,235283

1007,310758

1007,310758

1007,3108

CATERING

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

ANO 2010

1.-Persoal de cociña.

ÚNICA

ÚNICA

Xefe/a de cociña

1259,96

1316,65472

2.º xefe/a de cociña

1217,78

1272,57517

Xefe/a de partida

1176,81

1229,77056

Reposteiro/a

1176,81

1229,77056

Cociñeiro/a

1135,21

1186,28968

Axudante de cociña

1013,02

1058,60755

2.-Persoal de operacións.

0

Xefe/a de operacions

1259,96

1316,65472

Supervisor/a

1176,81

1229,77056

Axudante de supervisor/a

1093,62

1142,83097

3.-Persoal sala preparación.

0

Xefe/a de sala

1176,81

1229,77056

Xefe/a de equipo

1135,21

1186,28968

Auxiliar de equipo

1052,07

1099,41661

Preparadores/as

1093,62

1142,83097

Auxiliar de preparación

1010,49

1055,9579

SECCIÓN 4.ª

CAFETERÍAS

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

ANO 2010

Persoal vario

3 TAZA

2 TAZAS

1 TAZA

3 TAZAS

2 TAZAS

1 TAZA

1.º encargado/a

1136,88

1085,34

1040,39

1188,04

1134,18

1087,21

2.º encargado/a

1118,57

1070,03

1040,39

1168,91

1118,19

1087,21

Camareiro/a

1095,24

1052,07

1025,47

1144,53

1099,42

1071,61

Axudante de camareiro/a

1072,05

1037,14

1012,15

1120,29

1083,81

1057,70

Cociñeiro/a

1047,09

999,41

990,51

1094,21

1044,38

1035,08

Axudante de cociña

998,89

990,51

990,51

1043,84

1035,08

1035,08

Reposteiro/a

1072,05

1037,13

1012,15

1120,29

1083,80

1057,70

Encargado/a de almacén

998,89

990,51

990,51

1043,84

1035,08

1035,08

Fregador/a, limpador/a

990,51

990,51

990,51

1035,08

1035,08

1035,08

Administrativo/a

1095,24

1095,24

1095,24

1144,53

1144,53

1144,53

SECCIÓN 5.ª

CAFÉ-BARES, CHOCOLATERÍAS, HELADERÍAS

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

ANO 2010

1.-Persoal de mostrador.

ESPECIAL

PRIMEIRA

SEGUNDA

TERCEIRA

CUARTA

ESPECIAL

PRIMEIRA

SEGUNDA

TERCEIRA

CUARTA

Encargado/a xeral

1143,54

1085,34

1048,74

1012,15

990,51

1195,00

1134,18

1095,94

1057,70

1035,08

2.º encargado/a xeral

1118,57

1068,68

1037,14

1004,19

1004,19

1168,91

1116,77

1083,81

1049,38

1049,38

Camareiro/a

1095,24

1052,07

1023,83

990,51

990,51

1144,53

1099,42

1069,90

1035,08

1035,08

2.-Personal de sala.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Camareiro/a

1095,25

1052,07

1025,47

997,18

990,51

1144,54

1099,42

1071,61

1042,06

1035,08

Axudante de camareiro/a

1072,05

1037,14

1011,66

990,51

990,51

1120,29

1083,81

1057,19

1035,08

1035,08

3.-Personal vario.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Xefe/a de cociña

1090,50

1048,74

1012,15

990,51

990,51

1139,57

1095,94

1057,70

1035,08

1035,08

Cociñeiro/a

1005,93

998,72

990,51

990,51

990,51

1051,20

1043,66

1035,08

1035,08

1035,08

Axudante de cociña

998,89

990,51

990,51

990,51

990,51

1043,84

1035,08

1035,08

1035,08

1035,08

Reposteiro/a

1072,05

1037,14

1012,15

990,51

990,51

1120,29

1083,81

1057,70

1035,08

1035,08

Fregador/a, limpiador/a

990,51

990,51

990,51

990,51

990,51

1035,08

1035,08

1035,08

1035,08

1035,08

Administrativo/a

1072,05

1037,14

1037,14

1037,14

1037,14

1120,29

1083,81

1083,81

1083,81

1083,81

BARRAS AMERICANAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Barman

1143,54

1143,54

1143,54

1143,54

1143,54

1195,00

1195,00

1195,00

1195,00

1195,00

Axudante de barman

1093,40

1093,40

1093,40

1093,40

1093,40

1142,60

1142,60

1142,60

1142,60

1142,60

SECCIÓN 6.ª

SALAS DE FESTA E TÉ, DISCOTECAS, TABLAOS E SALÓNS DE BAILE

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

ANO 2010

1.-Persoal administrativo.

ESPECIAL

PRIMEIRA

SEGUNDA

TERCEIRA

CUARTA

ESPECIAL

PRIMEIRA

SEGUNDA

TERCEIRA

CUARTA

Administrativo/a

1143,54

1085,34

1012,15

990,51

990,51

1195,003595

1134,183577

1057,698469

1035,082203

1035,0822

2.-Persoal de mostrador.

0

0

0

0

0

1.º encargado/a

1143,54

1085,36

1048,33

1012,15

990,51

1195,003595

1134,20575

1095,50311

1057,698469

1035,0822

2.º encargado/a

1118,57

1070,67

1037,13

998,06

998,06

1168,906198

1118,851079

1083,795866

1042,975723

1042,9757

Camareiro/a

1095,24

1052,96

1037,05

997,18

990,51

1144,527193

1100,347869

1083,718262

1042,055552

1035,0822

Axudante de camareiro/a

1072,05

1051,84

1024,30

992,46

990,51

1120,292312

1099,17271

1070,392403

1037,122101

1035,0822

3.-Persoal de sala

0

0

0

0

0

Encargado/a

1125,45

1068,19

1068,19

1068,19

1068,19

1176,090188

1116,25686

1116,25686

1116,25686

1116,2569

2.º Encargado/a

1100,94

1051,82

1051,82

1051,82

1051,82

1150,480592

1099,150537

1099,150537

1099,150537

1099,1505

Camareiro/a

1095,24

1052,96

1037,04

997,20

990,51

1144,527193

1100,347869

1083,707175

1042,077724

1035,0822

Axudante de camareiro/a

1072,05

1051,84

1024,30

992,46

990,51

1120,292312

1099,17271

1070,392403

1037,122101

1035,0822

4.-Persoal vario.

0

0

0

0

0

Reposteiro/a

1055,83

1037,14

990,51

990,51

990,51

1103,341198

1083,806953

1035,082203

1035,082203

1035,0822

Porteiro/a

998,89

990,51

990,51

990,51

990,51

1043,840463

1035,082203

1035,082203

1035,082203

1035,0822

Fregador/a, limpiador/a

990,51

990,51

990,51

990,51

990,51

1035,082203

1035,082203

1035,082203

1035,082203

1035,0822

SECCIÓN 7.ª

TABERNAS QUE NON SERVEN COMIDAS

ANO 2010

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

ÚNICA

ÚNICA

Camarero/a

990,51

1035,0822

Axudante de camareiro/a

990,51

1004,93418

SECCIÓN 8.ª

BILLARES Y SALONES RECREATIVOS

ANO 2010

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

ÚNICA

ÚNICA

Encargado/a

1088,64

1137,63145

Mozo/a de billar ou salón

1037,14

1083,80695

Axudante

990,51

1035,0822

Limpiador/a

990,51

1035,0822

2011/14115